Lokalne vesti

Otvoreni obrazovni digitalni alati za interaktivnu nastavu i učenje preko interneta

Unicef je predstavio otvorene programe, aplikacije za interaktivnu nastavu i učenje preko interneta. Ove programe mogu koristiti učenici i nastavnici.
  • Animoto – Omogućava učenicima da naprave kratki video klip od 30 sekundi o tome šta su naučili iz date lekcije.
  • AnswerGarden – Alat za grupnu onlajn diskusiju ili ankete; nastavnici mogu koristiti ovaj alat da u stvarnom vremenu dobijaju odgovore od učenika na postavljena pitanja.
  • The Answer Pad – Omogućava nastavnicima da prikupe podatke od učenika preko interneta ili aplikacije; reklamira se kao idealna aplikacija za „izokrenutu“ učionicu ili kombinovano učenje.
  • AudioNote – Kombinacija alata za snimanje zvuka i hvatanje beleški u radu sa učenicima.
  • Backchannel Chat – Ovaj sajt predstavlja verziju Twitter-a koju uređuju nastavnici. U ovom alatu za prošireni razgovor može se snimiti ćaskanje, napraviti oblak tagova ili videti šta dolazi u fokus razgovora.
  • Biblionasium – Ova bezbedna i jednostavna onlajn mreža knjiga omogućava nastavnicima da vide koje knjige su učenici pročitali (digitalni dnevnik čitanja), da postavljaju učenicima izazove za čitanje i prate napredak. Učenici mogu i da pišu recenzije i preporučuju knjige svojim vršnjacima na sajtu.
  • Binumi – Neke od najinovativnijih svetskih organizacija ga koriste da pokrenu svoje video platforme u oblaku.
  • BookSnap – Iako je aplikacija trenutno dostupna samo za iOS, ona zaista omogućava digitalnu interakciju učenika sa tekstom i drugim učenicima.
  • Buncee – Alat za izradu i prezentaciju sadržaja koji pomaže učenicima i nastavnicima u vizualizaciji, komunikaciji i interakciji sa konceptima i idejama u nastavi.
  • Chatzy – Koristite Chatzy za direktne privatne razgovore. Ovaj program je odličan dodatak za razgovore na času, učenici mogu nakon časa ostaviti odgovore na postavljena pitanja ili nastaviti diskusiju i nakon završetka časa.
  • ClassKick – Ova aplikacija omogućava nastavnicima da postavljaju zadatke učenicima, tako da i nastavnik i drugi učenici mogu komentarisati zadatak. Učenici mogu pratiti svoj rad i napredak.
  • ClassPulse – Ovaj alat, dostupan kao aplikacija za mobilne telefone i na internetu, povećava angažovanje učenika van učionice tako što stvara okruženje pogodno za zajednički rad.
  • ClassVR – Virtuelno okruženje za učenike osnovnih škola.
  • Coggle – Alat za izradu mentalnih mapa napravljen kako biste bolje razumeli kako učenici razmišljaju.
  • Conceptboard – Ovaj softver olakšava saradnju u timu koristeći vizuelni format – sličan mentalnim mapama – ali korišćenjem vizuelnih i tekstualnih unosa. Može raditi na više uređaja, kompatibilan je sa računarima i tabletima.
  • Crowdsignal – Brzo i lako napravite onlajn ankete, testove i pitanja. Učenici mogu odgovarati pomoću pametnih telefona, tableta i računara, a mogu se prikupljati i informacije za izveštaje.
  • Dotstorming – Aplikacija sa belom tablom koja omogućava objavljivanje digitalnih beleški i glasanje o njima. Alat je najbolje koristiti za pokretanje diskusija i razmenu ideja o raznim temama i pitanjima.
  • Educreations Interactive Whiteboard – Aplikacija sa belom tablom koja omogućava učenicima da podele sa drugima svoje razumevanje naučenog.
  • Edmodo – Interaktivna platforma za učenje na kojoj učenici i nastavnici mogu zajednički da rešavaju pitanja.
  • Edulastic – Omogućava nastavnicima brzo ocenjivanje u skladu sa standardima i trenutne povratne informacije od učenika kako bi se prilagodilo učenje.
  • eSurvey Creator – Alat koji omogućava nastavnicima da brzo i lako naprave upitnike i ankete. Postoji besplatna verzija, ali je vreme korišćenja ograničeno.
  • Expeditions – Google Expeditions je aplikacija za učenje koja omogućava nastavnicima i učenicima da odu na preko 1000 obilazaka u virtuelnoj stvarnosti i 100 u proširenoj stvarnosti. Možete plivati sa ajkulama, posetiti svemir i još mnogo toga, bez napuštanja učionice.
  • Five Card Flickr– Ovaj alat je napravljen da podstiče vizuelno razmišljanje i koristi opciju tagova sa fotografija na Flickr-u.
  • Flipgrid – Učenici mogu snimiti video klipove od 15 sekundi do 5 minuta da odgovore na zadate teme; nastavnici i drugi učenici mogu ostaviti komentare.
  • ForAllRubrics – Ovaj softver je besplatan za sve nastavnike i omogućava vam da uvezete i napravite tabele sa kriterijumima za ocenjivanje. Možete prikupljati podatke bez povezivanja na internet, automatski obračunati ocene i odštampati ili sačuvati kriterijume za ocenjivanje kao PDF ili tabele.
  • Formative – Ovaj onlajn sistem omogućava nastavnicima da učenicima zadaju zadatke, dobiju rezultate u stvarnom vremenu i da im odmah daju povratne informacije.
  • FreeOnlineSurveys – Omogućava nastavnicima da brzo i lako naprave ankete, testove i formulare.
  • Google Forms – Aplikacija Google Drive vam omogućava da napravite dokumente na kojima učenici mogu istovremeno zajedno raditi pomoću svojih pametnih telefona, tableta i laptopova.
  • GoSoapBox – Ovaj sistem za komunikaciju sa učenicima je besplatan za rad sa manje od 30 učenika. Radi po modelu „Koristi svoj uređaj“, tako da se ne naplaćuju dodatni uređaji za komunikaciju. Jedna od najzanimljivijih opcija je Merač zbunjenosti.
  • iBrainstorm – Aplikacija za iPad koja omogućava učenicima da sarađuju na projektima pomoću ekrana na dodir.
  • Kahoot – Sistem za razmenu informacija između nastavnika i učenika zasnovan na igri, u kome nastavnici mogu da naprave kvizove pomoću sadržaja na internetu.
  • Kaizena – Onlajn alat pomoću koga se u stvarnom vremenu mogu ostaviti komentari na radove učenika. Nastavnici mogu podvući delove, ostaviti glasovne komentare ili zakačiti priloge sa resursima koje učenici mogu koristiti.
  • Lino – Virtuelna tabla sa samolepljivim papirićima pomoću kojih učenici mogu postaviti pitanja ili ostaviti komentare u vezi sa onim što uče. Može se koristiti tokom časova ili da učenici nakon časa ostave odgovore na postavljena pitanja.
  • Mentimeter – Omogućava vam da pomoću mobilnih telefona ili tableta glasate o pitanjima koja nastavnik postavlja, čime se povećava uključenost učenika.
  • Micropoll – Sjajan alat da brzo napravite ankete i analizirate odgovore. Ankete se mogu postaviti i na veb sajtove.
  • Naiku – Nastavnici mogu lako i brzo napraviti testove, a učenici mogu davati odgovore pomoću mobilnih uređaja. Sjajno za proveru razumevanja tokom i nakon časa.
  • Nearpod – Ovaj alat vam omogućava ne samo da prikupite informacije o tome šta su učenici naučili, već i da prilagodite časove na osnovu podataka koje ste prikupili. Osnovna verzija (za do 30 učenika) je besplatna.
  • Newsela – Sjajna zbirka resursa i članaka na internetu.
  • Obsurvey – Brzo i lako napravite ankete i upitnike.
  • Padlet – Prazno platno koje učenici mogu da koriste da naprave i osmisle zajedničke projekte. Odlično za razmenu ideja.
  • Pear Deck – Napravite interaktivne prezentacije u kojima učenici mogu učestvovati pomoću svojih pametnih uređaja. Ograničeno besplatno korišćenje, nudi jedinstvene vrste pitanja.
  • Peergrade – Platforma koja omogućava nastavnicima da postavljaju zadatke i kriterijume za ocenjivanje. Učenici postavljaju svoje radove i anonimno im se dodeljuju radovi njihovih vršnjaka da ih ocene prema kriterijumima.
  • Piazza – Platforma koja omogućava nastavnicima da postavljaju lekcije, zadatke i domaće zadatke; postavljaju i odgovaraju na pitanja učenika; i anketiraju učenike o sadržaju časova. Ovaj alat je prikladniji za starije učenike jer oponaša format nastave u visokom obrazovanju.
  • Pick Me! – Aplikacija za iPod, iPad ili iPhone koja je laka za korišćenje i omogućava nasumičan izbor učenika. Može se koristiti da olakša nastavu.
  • Pixton – Besplatan alat za pravljenje stripova.
  • PlayPosit – Alat za interaktivne video klipove i ocenjivanje koji omogućava nastavnicima da odrede kriterijume za formativno ocenjivanje kako bi proverili šta učenici znaju o nekoj temi. Nastavnici mogu izabrati sadržaj iz biblioteke video klipova sa popularnih sajtova kao što su YouTube, Vimeo i drugi.
  • Plickers – Omogućava nastavnicima da u stvarnom vremenu prikupljaju podatke za formativno ocenjivanje bez potrebe da učenici koriste svoje uređaje. Savršen za učionice u kojima se koristi samo jedan uređaj.
  • Poll Everywhere – Nastavnici mogu napraviti ankete da prikupe komentare ili postavljaju pitanja. Učenici odgovaraju na različite načine, a nastavnici vide rezultate u stvarnom vremenu. Pomoću pitanja otvorenog tipa možete prikupiti podatke i napraviti oblake tagova kako biste objedinili odgovore. Broj korisnika je ograničen.
  • Pollmaker – Popularni alat za ankete koji ima neke jedinstvene opcije, poput davanja više odgovora na jedno pitanje.
  • ProProfs – Podučavanje i provera znanja kroz kratke kvizove znanja, upitnike i ankete.
  • The Queue – Besplatan obrazovni alat za ćaskanje sličan Twitter-u koji omogućava nastavnicima da postavljaju pitanja i učenicima da odgovaraju. Učenici mogu odgovoriti tekstom ili video klipom, a alat ima opciju „putovanja“ u kojoj nastavnici zadaju temu u video klipu i podele sa učesnicima resurse koji su im potrebni za učestvovanje. Odličan je za prikupljanje informacija za formativno ocenjivanje na početku, sredini ili kraju nastavne jedinice.
  • ThingLink – Interaktivna tabla na kojoj slika ili video klip predstavlja platno sa povezanim ključnim tačkama.
  • Quia – Nastavnici mogu napraviti igre, testove, ankete i još puno toga, a mogu pristupiti i bazi postojećih testova koje su napravili drugi nastavnici.
  • Quick Key Mobile Grading App – Pomaže nastavnicima u brzom i preciznom ocenjivanju i dobijanju neposrednih povratnih informacija za veće angažovanje učenika.
  • QuickVoice Recorder – Još jedna aplikacija za snimanje zvuka za iPhone ili iPad koja vam omogućava da snimate časove, diskusije ili druge audio fajlove za projekte. Lako možete prebaciti snimke na računar za korišćenje u prezentacijama.
  • Quizalize – Odličan alat koji omogućava nastavnicima da lako naprave testove i domaće zadatke za učenike. Nastavnici mogu videti kako su ih učenici uradili i identifikovati oblasti koje je potrebno unaprediti.
  • Quizlet – Napravite testove, kvizove znanja, kartice i igre za učenje koje su zanimljive i kojima se može pristupiti preko interneta i preko mobilnih uređaja.
  • Quizizz – Zanimljivi obrasci za ocenjivanje.
  • RabbleBrowser – Aplikacija za iPad koja omogućava vođi grupe da organizuje zajedničko gledanja sadržaja na internetu.
  • Random Name/Word Picker – Ovaj alat omogućava nastavniku da unese imena svih učenika i nasumično izabere ime. Možete ubaciti i listu ključnih reči i koristiti alat da učenici pogode izabrane reči na osnovu definicija koje im date.
  • RealtimeBoard – Nastavnici mogu pozvati učenike i raditi zajedno sa celim odeljenjem u stvarnom vremenu.
  • Remind – Besplatan alat koji omogućava nastavnicima da pošalju poruke učenicima i ostanu u kontaktu sa roditeljima. Odličan alat za „proveru razumevanja“ koji je pritom i lak za korišćenje.
  • Seesaw – Ovaj alat pomaže nastavnicima da unaprede komunikaciju sa roditeljima i olakšava formativno ocenjivanje, dok učenici mogu koristiti platformu da dokumentuju svoje učenje.
  • ShowMe Interactive Whiteboard – Još jedna aplikacija sa tablom koju učenici i nastavnici mogu da koriste za proveru razumevanja naučenog.
  • Socrative – Vežbe i igre koje učenici mogu koristiti preko telefona, laptopova i tableta.
  • Sparkpost – Ova aplikacija kompanije Adobe omogućava nastavnicima da dodaju grafiku i vizuale na kartice sa pitanjima za proveru naučenog.
  • Spiral – Alat koji nastavnicima omogućava različite oblike formativnog ocenjivanja i davanja povratnih informacija.
  • SurveyMonkey – Nastavnici mogu da naprave i pošalju onlajn ankete i upitnike.
  • SurveyPlanet – Još jedan alat za pravljenje anketa koji nastavnici mogu koristiti da provere šta su učenici naučili.
  • Tagxedo – Program za pravljenje oblaka tagova koji vam pomaže da proverite da li učenici razumeju stvari na isti način i olakšate dijalog.
  • Telegami – Aplikacija za mobilni koja vam omogućava da napravite i podelite kratke Gami video snimke.
  • Triventy – Besplatna platforma za testiranje kroz igru koja omogućava nastavnicima da naprave testove koje će učenici rešavati u stvarnom vremenu.
  • Typeform – Alat za pravljenje anketa koji omogućava nastavnicima da ubace grafičke elemente.
  • Verso – Aplikacija za slanje povratnih informacija, omogućava nastavnicima da organizuju učenje preko URL linkova. Učenici preuzmu aplikaciju i unesu svoje odgovore na zadatak. Mogu postaviti svoje komentare ili odgovoriti na komentare drugih. Nastavnik može da grupiše odgovore i proveri nivoe učešća.
  • Visme – Besplatan softver za pravljenje infografika.
  • Vocaroo – Besplatan servis koji omogućava korisnicima snimanje zvučnih zapisa bez korišćenja softvera. Zvučne zapise možete lako ubaciti u prezentacije i veb stranice. Odličan za grupni rad i prezentacije.
  • VoiceThread – Omogućava vam da napravite i delite razgovore o dokumentima, dijagramima, video klipovima, slikama i gotovo bilo čemu drugom. Olakšava rad i diskusiju između učenika.
  • Voxer – Ovaj alat za snimanje zvučnih zapisa učenici mogu koristiti da preslušaju i sami ocene svoje ideje i zadatke. Možete poslati snimke roditeljima, kako bi čuli kako njihova deca napreduju, možete organizovati učenike da razgovaraju o onome što rade ili slati učenicima komentare.
  • WeVideo – Onlajn alat za uređivanje video snimaka.
  • Wiser – Interaktivni kombinovani radni listovi.
  • Wordables – Igra pogađanja reči iz oblaka. Ova aplikacija vam omogućava da proverite koliko su učenici naučili ili da utvrdite koje početno znanje imaju o nekoj temi. Oblaci reči su slike sastavljene od više reči na osnovu kojih treba pogoditi zadatu ključnu reč.
  • WordArt – Ovaj program za pravljenje oblaka reči ima dodatnu opciju koja omogućava korisnicima da svaku reč povežu sa nekom veb stranicom.
  • Wordle – Pravi oblake tagova od bilo kog unetog teksta kako bi se objedinili odgovori i olakšala diskusija.
  • WordSalad – Ova aplikacija pravi oblake tagova od teksta koji unesete, oni se mogu izvesti i podeliti sa drugima.
  • XMind – Softver za pravljenje mentalnih mapa koji se može koristiti na računarima i laptopovima.
  • Yacapaca! – Omogućava nastavnicima da lako naprave i podele testove.
  • Zoho Survey – Nastavnici mogu da naprave ankete kojima učenici mogu pristupiti i na koje mogu odgovarati preko mobilnih uređaja. Nastavnici mogu videti rezultate u stvarnom vremenu.
  • Zotero – Lični asistent za istraživanje.

  Online resursi za kodiranje i programiranje

  • Petlja – materijal za nastavu informatike i računarstva u osnovnim i srednjim školama u oblasti programiranja
  • Startit – serija članaka o programiranju na srpskom jeziku (prvi tekst)
  • FreeCodeCamp – lista velikog broja lokacija na internetu gde se može učiti programiranje – sve besplatno (na engleskom jeziku)
  • Škola koda – Komercijalna škola programiranja, uz dosta besplatnih online materijala
  • Web programiranje – zbirka članaka za ulazak u svet web programiranja, sve na srpskom
  • Kampster – postoje javno dostupni kursevi programiranja, kao i sistem komunikacije sa učenicima. Takođe imaju i rešenje za škole – platforma za učenje na daljinu.

   

  Obrazovni video kanali

  • Velike kolekcije na YouTubu koje pokrivaju mnoge kanale:

  https://www.youtube.com/education 

  https://www.youtube.com/user/teachers 

  https://www.youtube.com/user/BIEPBL 

  https://www.youtube.com/user/DiscoveryEducation  

  • SUPER NAUKA – Zanimljiv serijal video klipova koji pružaju odgovore na neobična pitanja koja nas sve muče, od toga zašto je nebo plavo do toga šta je to virtuelna stvarnost. Naracija je na srpskom jeziku, a naratori su neki od poznatih ličnosti iz srpske kulture i umetnosti koji na simpatičan način objašnjavaju fenomene.
  • Easy Start – Obrazovna platforma sa snimljenim video materijalima koji prate nastavni plan i program osnovne škole u Republici Srbiji. Učenicima je na obrazovnoj mreži omogućeno besplatno praćenje nastavnih jedinica predviđenih planom i programom za odgovarajući razred.

   

  Izbor korisnih Youtube kanala:

  • Khan Academy – Jedna od najpoznatijih kolekcija video tutorijala za veliki broj predmeta i za različite uzraste. Uz kolekciju se može koristiti i aplikacija za mobilne telefone. Može se koristiti uz platformu koja je na srpskom https://sr.khanacademy.org/.
  • BBC Teach – Velika baza podataka za 22 predmeta od vrtića do srednje škole. Uz video klipove mogu se koristiti i nastavni materijali na veb-sajtu https://www.bbc.co.uk/teach
  • TED ed – Velika zbirka animiranih priča o raznim fenomenima, kako naučnim tako i socijalnim i umetničkim. Animirane priče mogu da se koriste uz platformu TEDed, koja pruža mogućnost za interaktivnu saradnju između nastavnika i učenika, uz kviz pitanja, refleksije i referentne materijale koji se dalje mogu koristiti.
  • PhET – Kanal sa velikim brojem interaktivnih simulacija eksperimenata iz fizike, hemije, biologije i matematike, a koji se koristi zajedno sa platformom https://phet.colorado.edu/. U zavisnosti od predmeta, može se koristiti za sve školske uzraste.
  • Veritasium – Veoma interesantan kanal sa velikim brojem neobičnih eksperimenata, zagonetki, pesama koje se koriste kao podsetnici za razne naučne koncepte (na primer, Atomska veza). Najbolje bi mogao da se koristi za više razrede osnovne škole i za srednju školu.
  • Crash Course – Kanal sa veoma duhovito predstavljenim naučnim fenomenima. Pokriva različite teme, od istorijskih činjenica do astorfizičkih začkoljica. Namenjeno je srednjoškolcima, ali uz adaptacije i podrobniju analizu, može se koristiti i za više razrede osnovne škole.
  • AsapSCIENCE – Bogata kolekcija animiranih klipova koji se bave odgovorima na razna naučna pitanja. Duhovita animacija može biti veoma interesantna za niže školske uzraste, čak i kada su teme vrlo teške za razumevanje.
  • Art for Kids Hub – Preko hiljadu klipova za instrukcije za crtanje. Namenjeno mlađem uzrastu.
  • Peekaboo Kidz – Privlačni video klipovi za malu decu, koji daju odgovore na razna pitanja „Zašto? Kako?“.
  • It’s AumSum Time – Simpatične animacije na razna pitanja „Šta ako bi…?“ koja interesuju učenike nižih razreda osnovne škole poput „Šta ako bismo živeli na Marsu?“.
  • National Geographic – Zbirka video klipova koja prati članke na veb-sajtu National Geographic. Posebno su zanimljivi video klipovi 360º, kao što je istraživanje koralnog grebena gde gledalac može da upravlja slikom i putuje po morskom dnu.
  • Kurzgesagt – In a Nutshell – Veoma lepo animirani kratki video klipovi koji pružaju odgovore na pitanja iz raznih oblasti uz moto „ništa nije dosadno ako se dobro ispriča“. Mogu se koristiti za sve razrede.
  • The Organic Chemistry Tutor – Kolekcija video klipova koji predstavljaju instrukcije za rešavanje zadataka iz organske hemije.
  • Step-by-Step Science – Objašnjeni koncepti iz fizike, hemije, mehanike, elektronike i astronomije za učenike srednjih škola.
  • MIT OpenCourseWare – Snimci predavanja profesora koji predaju na MIT na razne teme kao što su bitkoin ekonomija ili stelarna arheologija. Namenjeno studentima, a u nekoj prilagođenoj formi možda učenicima stručnih srednjih škola.
  • Educational Documentary – Velika kolekcija dugometražnih dokumentarnih filmova iz produkcije BBC, National Geographic, History Channel, Discovery Channel itd – u trajanju od 30 do 90 minuta.
  • Philosophy Tube – Kolekcija video priča u vezi sa filozofijom na vrlo moderan i zabavan način. Obrađuje razne teme, od Uvoda u Hegelovu filozofiju do nekih savremenih etičkih dilema.

  Podrži Boom93

  Boom93 je pokrenuo svoj shop - boom93shop, a kupovinom nekog od artikala podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako koliki bio, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

  Podrži Boom93
  Avatar

  Boom93 Redakcija

  Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

  Dodaj komentar

  Kliknite ovde da biste komentarisali

  Vaš komentar

  Send this to a friend