Društvo

MUP Srbije: Broj elektronski zakazanih termina za izdavanje dokumenata udvostručen

FOTO: Boom93

FOTO: Boom93

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije godišnje primi 750.000 zahteva za izdavanje dokumenata, a broj elektronski zakazanih termina je udvostručen, izjavio je danas šef Odseka za podršku razvoja eUprave MUP-a Srbije Slavko Josifović i pozvao sve građane koji do sada nisu koristili ove servise da to učine i na taj način uštede vreme i novac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije godišnje primi 750.000 zahteva za izdavanje dokumenata, a broj elektronski zakazanih termina je udvostručen, izjavio je danas šef Odseka za podršku razvoja eUprave MUP-a Srbije Slavko Josifović i pozvao sve građane koji do sada nisu koristili ove servise da to učine i na taj način uštede vreme i novac.

„Sve više građani koriste elektronske usluge. Samo u toku prošle godine negde bilo je oko 750.000 zakazanih termina za lične karte i pasoše, što je nekih 100 posto više u odnosu na 2020. godinu, odnosno 2019. godinu“, kazao je Josifović agenciji Beta.

Kako je naglasio, svi građani mogu da koriste MUP-ove elektronske usluge, jer se nalaze na nacionalnom portal eUprava.

„Jedini preduslov je da građanin bude registrovan na nacionalnom portalu eUprava. To uradi jednom i može da koristi sve elektronske usluge koje se nalaze na nacionalnom portal eUprava, između ostalog i MUP-ove elektronske usluge“, rekao je on.

Precizirao je da je u više od 80 policijskih stanica, na više 130 šaltera MUP-a Srbije, za 11 godina, otkako postoje elektronske usluge, zakazano oko 2,15 miliona termina za izdavanje pasoša ili ličnih karata.

Modernizacija javne uprave u Srbiji, koja obuhvata i uvođenje elektronskih usluga za lakše dobijanje dokumenata, godinama se sprovodi uz finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije (EU), a šef Sektora za upravljanje projektima Delegacije EU u Srbiji Martin Kleuke je objasnio i zašto.

On je podsetio da je EU, pre svega, zajednica ideja i vrednosti.

„Osnovne vrednosti na kojima počiva EU od svog osnivanja do danas su dostojanstvo, sloboda, jednakost, solidarnost, pravda i prava građana. Jedno od osnovnih prava građana koja stoje u središtu EU jeste i pravo na dobru administraciju, odnosno javnu upravu. Ovom idealu teži i Srbija, a EU je ponosna što može biti pouzdan partner u tom procesu, naročito od 2014. godine kada je Srbija po prvi put usvojila sveobuhvatnu Strategiju javne uprave“, rekao je on.

Klauke je ukazao da je u proteklom periodu EU podržala veliki broj projekata za unapređenje rada javne uprave i koncipiranje uprave kao servisa građana.

Samo u poslednje tri godine EU je utrošila 63 miliona evra direktne budžetske bespovratne pomoći u razvoj, modernizaciju i digitalizaciju pružanja usluga, od čega građani imaju direktnu i opipljivu korist.

Jedan od najboljih primera je i MUP u koji građani najčešće dolaze zbog izdavanja pasoša i ličnih karata.

Zahteva za nova dokumenta najviše je u ovo doba godine, kada bi mnogi da putuju u inostranstvo, a Josifović je objasnio kako građani najlakše i najbrže mogu da završe dobijanje pasoša.

„Najlakše i najbrže je da na vreme uvide da li im ističe putna isprava, a najlakše tako što će zakazati termin u nekoj nadležnoj policijskoj upravi ili stanici preko portala eUprava, doći u zakazan termin i bukvalno tu obaviti ceo taj proces zamene putne isprave“, naveo je on.

Rekao je da sama procedura traje 15 minuta, te da je MUP omogućio da se takse, naknade i troškove naplaćuje preko elektronskog sistema Plati.

„Za dobijanje pasoša se zakaže elektronski termin, plate se određene takse, naknade i troškovi putem Sistema Plati. Građanin samo treba da se pojavi u zakazanom terminu i ne treba, sem starog pasoša, ništa da donosi zato što se sve pozadinske radnje, a to je izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu radi elektronskim putem po službenoj dužnosti, tako da procedura ta traje od dolaska građana na šalter 15 minuta“, kazao je Josifović.

Istakao je i da su neke usluge u MUP-u potpuno digitalizovane.

„Procedura zamene vozačke dozvole je potpuno digitalizovana i građanin može iz svoje kuće da završi celokupan proces, čak ne mora da dolazi ni u policijsku stanicu nijednom. Procedura se izvršava tako što se prijavi na nacionalni portal eUprava, izabere se usluga, popune se određena polja koja su neophodna, izgeneriše se uplatnica, uplatnica se plati elektronskim putem“, kazao je Josifović.

Po njegovim rečima, građanin može da bira da li će da mu se vozačka dozvola dostavi na kućnu adresu ili će doći u nadležnu policijsku stanicu po mestu prebivališta.

„Ako se odluči da mu se dostava izvrši na kućnu adresu, faktički neće morati nijednom da dolazi u policijsku stanicu i ceo proces može da završi od kuće“, naglasio je Josifović.