Društvo

Danas: Vakcine protiv kovida spasile grad veličine Požarevca

FOTO: Boom93/N.Stojićević

FOTO: Boom93/N.Stojićević

<div class="w-full md:w-10/12"> <div class="font-medium post-intro-content content"> Vakcine protiv kovida 19 sprečile su preko 45,000 smrti od korona virusa u Srbiji, pokazuju procene o uticaju kovid vakcina na smrtnost u svetu, a koje su objavljene pre dva dana u Lansetu. Drugim rečima, kovid vakcinacijom spasen je grad veličine Požarevca. </div> </div>

Podaci pokazuju i da su na svakih 10,000 doza spasena 52 života u Srbiji.

Ovo su procene koje su izneli stručnjaci sa Imperijal koledž iz Londona, koji su uzimajući u obzir niz faktora, izračunali da je od kraja 2020. do kraja 2021. godine u 184 države sveta spaseno skoro 20 miliona života zahvaljujući vakcinama.

Pri tome više od tri četvrtine sprečenih smrti (15,5 miliona od ukupno 19,8 miliona) mogu se videti kao direktan efekat vakcinacije, koja sprečava razvoj teških formi bolesti.

Ostale sprečene smrti, njih oko 4,3 miliona, dolaze kao indirektan efekat vakcinacije, odnosno činjenice da vakcine utiču i na smanjenje transmisije bolesti i opterećenost zdravstvenog sistema.

Najveći efekti vakcinacije vide se pri tome u najbogatijim državama.

Dok je u zemljama sa visokim dohotkom na svakih 10,000 doza spaseno 66 života, u zemljama sa niskim dohotkom na svakih 10,000 vakcinacija spasen je 2.711 život.

Razlog za to je činjenica da su najbogatije države među prvima imale dostupne vakcine u velikim količinama.

U radu se takođe navodi da bi bilo spaseno još preko pola miliona života da je do kraja 2021. bilo vakcinisano 40 odsto populacije, što je bio cilj koji je postavila Svetska zdravstvena organizacija. Uz to preko 150,000 smrti bi bilo sprečeno da je ostvarena namera da se kroz Кovaks program pokrije 20 odsto najugroženije populacije.

U Evropi najviše sprečenih smrti zbog vakcinacije bilo je u Portugalu 133 na 10,000 datih doza, a najmanje u Moldaviji (23).

Autori navode da njihove procene imaju više ograničenja, uključujući i to što se ne može sa sigurnošću znati koliko je ljudi umrlo od kovida 19 u svetu s obzirom da su države na različit način vodile statistiku.

Oni međutim ističu da ono što se jasno vidi jeste da je vakcinacija spasila milione života, kao i da je nejednaka raspodela vakcina dovela do toga da siromašnije države više stradaju.