Društvo

Urošević: Merenje buke u ugostiteljskim objektima počinje nakon što Grad završi zoniranje i nabavi opremu

Foto/ T.S. centar grada česme

Foto/ T.S. centar grada česme

Grad Požarevac mora da završi zoniranje grada, odredi nivo buke, te nabavi opremu za merenje buke kako bi počelo sa primenom zakona o zaštiti od buke.

Načelnik komunalne milicije, Nikola Urošević rekao je za Boom 93 da je gradska uprava krenula u proceduru, te će u narednom periodu izvršiti zoniranje grada u kome će se odrediti zone odnosno nivoi buke za merenje.

“Kada se to sprovede, pristupiće se merenju buke ugostiteljskih objekata.”

Urošević smatra da gradska odluka o buci nema nekog efekta, jer po njoj zvučnik ne može da stoji u bašti kafića, ali ga zato ugostitelji postavljaju na izlog ili blizu ulaza.

„Što se tiče žive muzike, ni to ne bi smelo u baštama kafića.”

Komunalna milicija dostavila je predloge odluka o zoniranju, o načinu merenja buke i javnoj nabavci za opremu za merenje buke.

Merenje buke  vršiće se na osnovu zakona zaštite od buke,  nakon prijave  građana, ali će komunalni milicioneri i patrolirati u cilju održavanja komunalnog mira.

Novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini  usvojen je u oktobru prošle godine. Zakonom se definiše šta je buka, a proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke. Te karte su, kako je saopštilo nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine, osnova za izradu akcionih planova i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

Kada je reč o sankcijama, ukoliko preduzeće ili drugo pravno lice učini prekršaj, novi zakon predviđa pored novčanih kazni, i zaštitne mere oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali kada je prekršaj učinjen.