Društvo

Raspisan javni poziv za firme koje će građanima u Požarevcu ugrađivati solarne panele

Ilustracija/pixabay

Ilustracija/pixabay

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji grada Požarevca.

U okviru realizacije Programa za sufinasiranje mera energetske sanacije Grada Požarevca za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu grad je raspisao Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Grada Požarevca.

Prilikom učešća na Javnom konkursu ponuđači imaju obavezu da cenom obuhvate sve troškove koji obuhvataju radove od ponuda do konačnih obračuna sa svim potrebnim licima koja u tome učestvuju.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim Javnom pozivom.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavka, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva za privredne subjekte na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Požarevca.
Кonkurs je otvoren zaključno sa 12. oktobrom.

Sve informacije vezane za uslove i dokumenta možete pronaći na zvaničnoj stranici grada Požarevca, na kojoj takođe možete pronaći i obrasce za prijavu.