Društvo

U planu izgradnja 175 turističkih apartmana na obali Srebrnog jezera

FOTO: M. Veljković/Boom93

FOTO: M. Veljković/Boom93

Kompanija Evrotrgovina iz Šapine planira da na obali Srebrnog jezera u vikend naselju Beli Bagrem (opština Veliko Gradište) izgradi turistički objekat sa 175 apartmana.

Urbanistički projekat koji je za potrebe gradnje izgradio Projektni biro Grand IM iz Velikog Gradišta se nalazi na javnoj prezentaciji, a u njemu se, između ostalog, navodi da su predmetne parcele u privatnoj svojini naručioca urbanističkog projekta, kao i da će biti spojene u jednu građevinsku parcelu do izdavanja upotrebne dozvole.

Predmetna lokacija oivičena je Jezerskom ulicom sa jugozapadne strane i saobraćajnicom koja se prostire sa jugoistočne i sa severoistočne strane predmetne parcele. Pristup parceli je moguć sa tri strane, dok je i sa četvrte strane javna površina – nasip.

Ukupna površina parcela iznosi 3.476 m2, dok je površina zemljišta pod objektima 2.085,22 m2