Društvo

Omladinska politika po meri mladih: Motivisati mlade da se uključe u aktivnosti

Udruženje Urban Stream je juče realizovalo završni događaj godišnjih aktivnosti na kome su mladi iz srednjih škola predstavili aktivnosti u kojima su učestvovali i ostvarene rezultate.  

U pitanju su aktivnosti koje su organizovane za mlade u odnosu na njihove potrebe koje je Udruženje Urban Stream osmislilo sa partnerima školama uz podršku grada Požarevca.

Prema rečima Maje Marić, predsednica ovog udruženja, omladinska politika je odgovornost svih nas.

„Mladi su prezentovali svoje znanje i veštine koje su usvojili tokom obuka i prestavili ono što je njima bilo najznačajnije na radionicama, šta su naučili i čemu ih je podstaklo ovo učešće u obukama. Omladinski rad može da pruži podršku školama u aktivnostima za koje oni nemaju resurse, vremena i mogućnosti da organizuju kao što su edukacija mladih o različitim veštinama koje su značajne njima kako za dalje školovanje tako i u životu i u budućem zaposlenju. Smatramo da ta međusektorska saradnja treba da bude mnogo bolja, da treba svi da se uključimo i s obzirom da imamo svi podršku gradske uprave da saradnja bude konkretnija i kvalitetnija kako bi što više mladih učestvovalo u našim programima. Jek kad se svi udružimo i umrežimo onda će mladi dobiti najviše od nas“, navela je Marić.

Kako je dodala, nakon svih aktivnosti, došlo se do zaključka da je jako korisno i kvalitetno kad se mladi uključuju u ove programe jer se oni sami osnažuju da budu pokretači promena, kao i da angažovanje ima uticaj na mlade, jer dobijaju samopouzdanje i na snazi da javno govore i da preuzimaju volonterske akcije u svojim školama.

FOTO: M.Marić

„Došli smo do zaključka da bi trebalo nekako saradnju upotpuniti, konkretizovati i  uključiti i aktive direktora da pre svega oni budu svesni značaja koji ovi projekti imaju za mlade i da ih podrže. Mladi trenutno nisu dovoljno uključeni, jer ne znaju da te mogućnosti postoje, nisu dovoljno informisani ili su stihijski informisani. Smartam da kada se predstavlja neki program treba direktno ići kod mladih, da se predstavi mladima kako, na koji način i gde mogu da učestvuju da bi oni dobili motivaciju i želju. Lokalna zajednica treba da radi na informisanju mladih, kao i da škole prepoznaju značaj svog tog vannastavnog angažovanja mladih, da ih motivišu i da ih podrže u tome kada žele da steknu neke dodatne veštine i znanja“.

Nakon završnog događaja, podeljene su zahvalnice, saradnicima i partnerima, srednjim školama koje su učestvovali u ovom programu, a to su Ekonomsko-
Trgovinska škola, Politehnička i Poljoprivredna škola sa Domom učenika Sonja Marinković, a zahvalnica je dodeljena i gradu koji prema rečima Marić već 7 godina prepoznaje značaj njihovog rada.

Prema najavama iz Udruženja Urban Stream sa ovakvim aktivnostima će biti nastavljeno u drugom polugodištu, kada će mladi raditi sa svojim vršnjacima kao vršnjački edukatori što će povećati broj uključenih mladih u ove aktivnosti i programe.