Građani reporteri

Otpada fasada sa nekadašnje zgrade radio Požarevca

Foto:Ivan B.

Foto:Ivan B.

Sugrađanin koji je poslao fotografiju našoj redakciji zapitao se &#8222;ko će biti kriv <span class="x4k7w5x x1h91t0o x1h9r5lt xv2umb2 x1beo9mf xaigb6o x12ejxvf x3igimt xarpa2k xedcshv x1lytzrv x1t2pt76 x7ja8zs x1qrby5j x1jfb8zj">ako nekom padne fasada na glavu dok prolazi pored objekta?&#8220; </span> <span class="x4k7w5x x1h91t0o x1h9r5lt xv2umb2 x1beo9mf xaigb6o x12ejxvf x3igimt xarpa2k xedcshv x1lytzrv x1t2pt76 x7ja8zs x1qrby5j x1jfb8zj">Inače, ovo nekadašnje </span>javno radio-difuzno preduzeće je zvanično ugašeno 2016. godine. Objekat je restitucijom vraćen vlasniku. Inače,  Grad Požarevac je ranije potvrdio da je kompletna fonoteka i dokumentacija radio Požarevca smeštena u Narodnu biblioteku u Požarevcu. Radio Požarevac je program emitovao i na romskom jeziku, vlaškom i ruskom jeziku.