Društvo

Formirana „Mreža za vazduh“- nudi adekvatna rešenja za aerozagađenje u lokalnoj sredini

FOto:

FOto:

U okviru  projekta „Zeleni kombinat“ koji realizuje Pokret Tvrđava, formirana je smederevska „Mreža za vazduh“ – grupa koja ima za cilj da okupi predstavnike svih relevantnih stuka i oblasti koje su ključne za problem aerozagađenja.

Najvažnije aktivnosti projekta predstavio je Nikola Krstić, koordinator Pokreta Tvrđava objasnivši da su ključni aspekti istraživanje najvećih izvora zagađenja, analiza do sada realizovanih mera iz Plana kvaliteta vazduha koji je Grad Smederevo usvojio 2020. godine, kao i formiranje smederevske „Mreže za vazduh“ kao platforme za dijalog eksperata, aktivista i donosilaca odluka.

Sastanku nisu prisustvovali predstavnici lokalne samouprave. Elektronskim putem obratio se predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, Antoan Avinjon, poručivši da su aktivnosti lokalnih inicijativa, poput ove, veoma značajne.

Mi strateški ulažemo u rešenja kroz naše projekte i ovom prilikom pozivamo Grad Smederevo da se uključi u projekat praćenja lokalnih ekoloških planova kao i neki drugi gradovi. Bio sam u mnogo opština i gradova u Srbiji gde gradske vlasti tek danas otkrivaju da imaju problem sa zagađenjem iako u njihovim mestima aktivisti na to godinama ukazuju svojim delovanjem“,  rekao je Avinjon.

O trendovima zagađenja u Smederevu za 2022.godinu govorio je mr Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije istakavši da bez aktivnog učešća države problem u Smederevu niti bilo gde drugde ne može biti rešen, jer postoje okolnosti na koje samo država može da utiče, kao što je to slučaj sa velikim postrojenjima i industrijom, ali i da sa druge strane, planovi kvaliteta vazduha gradova i opština, kao jedini instrument koji prepoznaje i zakon, ostavljaju i više nego dovoljno prostora i mogućnosti da se lokalno utiče na ostale izvore zagađenja.

Prim. dr spec. med. Branislava Matić Savićević predstavila je istraživanje o uticaju metala i metaloida na zdravlje ljudi poručujući da u slučaju prisustva teških metala, sama koncentracija nije toliko ni bitna jer je dokazana nulta tolerancija kada je reč o zdravlju, koliko god da je malo to zagađenje, naš organizam trpi, jer biološki nije napravljen da prepozna i upotrebi te supstance. Kako je dodala, i najniže koncentracije olova, kadmijuma ili nikla, uticaće štetno naš organizam.

O zagađenju vazduha iz ostalih aspekata, posledicama, potencijalnim rešenjima i merama koje bi trebalo preduzeti, u nastavku susreta su razgovarali Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije, doktor bioloških nauka Aleksandar Urošević, master ekolog Marina Simić, novinar Dragan Pavlović, kao i Vladimir Radosavljević predstavnik valjevskog udruženja iRevolucija i aktivisti smederevskih inicijativa „Crveni bedževi“, Nataša Rašković i dr Branislav Todorović, „Urbano zeleno“, Miloš Marković i „Pokreta Tvrđava“, Nikola Krstić i Anika Živanović.

Smederevska Mreža za vazduh je osnovana sa namerom da istraži dosadašnju primenu Plana kvaliteta vazduha, ali i da okupi relevantne učesnike iz više ključnih oblasti kako bi bila ponuđena adekvatna rešenja za aerozagađenje u lokalnoj sredini.