Društvo

Kako projekat srpskih naučnika može da spreči havarije elektro-energetske opreme širom sveta

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Projekat GreenCleanS, namenjen elektroprivredama u Srbiji, ali i regionu i svetu, obezbediće sprečavanje havarija elektro-energetske opreme, kao i primenu ekoloških tehnologija za recikliranje neupotrebljivih izolacionih tečnosti

Projekat, jedan od 20 koje je podržao Fond za nauku Republike Srbije u okviru Zelenog programa saradnje nauke i privrede, realizuju Elektrotehnički institut Nikola Tesla AD i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kako za eKapiju objašnjava rukovodilac projekta dr Jelena Lukić, GreenCleanS je jedinstvena tehnologija zasnovana na nisko-temperaturnom ekološkom tretmanu, koja ne emituje zagađenje, a izuzetno efikasno uklanja elementarni sumpor, za razliku od postojećih tehnologija u svetu, koje mogu biti emiteri zagađenja, ne uklanjaju elementarni sumpor i štaviše ga stvaraju kao nus-produkt postupaka reaktivacije adsorbenata koji se koriste. U planu je prijava međunarodnog patenta.

– Uvođenje GreenCLeanS-a u praksu omogućiće formiranje 3 PINTa (tri patentirane tehnologije instituta Nikola Tesla za uklanjanje korozivnog sumpora, PCBa i produkata starenja ulja), kao jedinstvene multifunkcionalne tehnologije za: PCB dekontaminaciju, rerafinaciju&reciklažu korišćenih ulja i sprečavanje havarija elekroenergetske opreme usled korozivnog sumpora – objašnjava dr Lukić.

Kako kaže, za sprečavanje havarija energetskih transformatora, tržište je pre svega internacionalno, između ostalog zbog postojeće hazardne prakse u regeneraciji ulja sa reaktivirajućim adsorbentima (on-line) i može biti izvedeno preko licencnih ugovora.

– Primena tehnologije GreenCleanS će obezbediti uklanjanje nepoželjnih (korozivnih) sumpornih jedinjenja iz izolacionog ulja, koja formiraju elektro-provodne sulfide metala koji uzrokuju električna pražnjenja i havarije energetskih transformatora – objašnjava naša sagovornica kako ova tehnologija sprečava havariju transformatora.

Postrojenje za reciklažu korišćenih ulja

Projekat predviđa i postrojenje za reciklažu korišćenih ulja koje bi bilo namenjeno prevashodno za tržište Republike Srbije i regiona.

– Reciklažom korišćenih ulja mogu se uštedeti resursi, tj. reciklovano ulje postaje novi proizvod koji se može ponovo koristiti u energetskim transformatorima, što je podržano i kroz internacionalne standarde (IEC 60296). Ovim postupkom se postiže smanjenje količine generisanog otpada i velike uštede kroz nižu cenu recikliranog izolacionog ulja u odnosu na novo izolaciono ulje, a to je veoma važno istaći, jer su količine transformatorskog ulja u elektorenergetskom sistemu i industriji u Republici Srbiji veoma velike, reda veličine 80.000 tona. Otpad koji se generiše iz procesa reciklaže nije opasan otpad i može se dalje koristiti u različite namene u građevinarstvu, kao punioc u asfaltnim bazama ili kao sekundardni energent za gorenje u visokim pećima u topionicama – kaže dr Lukić.

Ipak, kako napominje naša sagovornica, da bi se tehnologija primenila u praksi, potrebno je ulaganje u izradu novog industrijskog postrojenja koje bi moglo da radi kao mobilno (na lokaciji energetskih transformatora) i kao stacionarno (za reciklažu korišćenih izolacionih ulja sakupljenih sa različitih lokacija u reciklažni centar). Kapacitet je oko 3 tone na dan, a mogao bi se naknadno povećavati po potrebi tržišta.

Pored investicija u opremu, potrebno je dati podsticaje za elektroprivredu i industriju, tj. beneficije za korišćenje reciklovanih ulja (smanjenje poreza ili neke druge podsticaje), a sa druge strane uvesti takse za otuđenje korišćenih ulja kao otpada, poručuje dr Jelena Lukić.

– Za održivu primenu GreenCLeanS i 3-PINTa u budućnosti važna je i promocija u društvu na svim nivoima o tome šta znači zelena energija, kako se može doprineti smanjenju ugljeničnog otiska proizvoda i procesa i kojim postupcima i tehnologijama možemo doći do toga da Republika Srbija jednog dana bude ugljenično neutralna. Neophodno je i ulaganje u obrazovanje i angažovanje najboljih mladih kadrova koji bi mogli dalje da unaprede proces uvođenjem novih reciklažnih tehnologija i poslovanje preduzeća na osnovama cirkularne ekonomije – zaključuje naša sagovornica.