Društvo

NBS: Isplativija je štednja u dinarima

FOTO: R. Momirović/Boom93

FOTO: R. Momirović/Boom93

Narodna banka Srbije danas je saopštila da štednja u domaćoj valuti raste brže od devizne štednje već 11 godina uzastopno i da je isplativija.

„Ovogodišnji Svetski dan štednje, 31. oktobar, dočekujemo i obeležavamo uz rekordne nivoe štednje i u domaćoj i u stranoj valuti. Poverenje građana u domaći finansijski sistem i srpski dinar rezultiralo je rastom dinarske i devizne štednje i u uslovima prisutnih višegodišnjih globalnih kriza, sve zahvaljujući očuvanoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti u našoj zemlji“, navela je NBS.
Štednja u dinarama premašila je protivvrednost milijarde evra i na kraju oktobra iznosi oko 118 milijardi dinara.

Analiza NBS o isplativosti štednje za period od septembra 2012. do septembra 2023. godine potvrđuje da je i u kratkom i u dugom roku isplativije štedeti u domaćoj valuti nego u devizama.

Tome pogoduju, kako je navela NBS, makroekonomska i finansijska stabilnost u proteklim godinama (stabilnost kursa dinara prema evru, devizne rezerve na rekordnom nivou), relativno više kamatne stope na dinarsku štednju nego na štednju u evrima, kao i povoljan poreski tretman prihoda od kamate na dinarsku štednju (koja se ne oporezuje, dok se kod štednje u evrima prihod od kamate oporezuje po stopi od 15 odsto) i mere monetarne i fiskalne politike, koje su omogućile da se sačuva makroekonomska stabilnost čak i u okolnostima svetske krize.

Nezanavljana štednja u dinarima, oročena na period od godinu dana, u proteklih 11 godina bila je isplativija u 98 odsto posmatranih godišnjih potperioda. Štediša, koji je od septembra 2022. štedeo u dinarima, na ulog od 100.000 dinara u septembru 2023. dobio bi 2.148 dinara (18 evra) više od štediše koji bi u istom periodu oročio evre u protivvrednosti 100.000 dinara.

Štednja u dinarima, oročena na tri meseca, bila je isplativija od takve štednje u evrima u 90 odsto posmatranih tromesečnih potperioda, a dinarska štednja oročena na dve godine je bila isplativija od štednje u evrima u svim posmatranim dvogodišnjim potperiodima oročenja, počev od septembra 2012. godine.

Dinamičan rast dinarske štednje u prethodnih 11 godina doprineo je da pokazatelj dinarizacije ukupnih depozita privrede i stanovništva budeviše nego udvostručen – prema podacima za septembar ove godine iznosi gotovo 42 odsto, a krajem 2012. godine iznosio je 19,3 odsto“, istakla je NBS.