Ekonomija

Srbija za devet meseci imala deficit u budžetu od 13,4 milijarde dinara

Foto: Envato elements

Foto: Envato elements

Srbija je za devet meseci ove godine imala deficit republičkog budžeta u iznosu od 13,4 milijarde dinara, što je bolje od budžetskog plana za 115,4 milijarde dinara, s obzirom da je planiran deficit u iznosu od 128,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.372,6 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.386 milijardi dinara, navedeno je na sajtu Ministarstva.

U septembru je ostvaren deficit u iznosu od 44,9 milijardi dinara.

Tokom septembra naplaćeni su prihodi u iznosu od 143,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 126,2 milijarde dinara. PDV je naplaćen u iznosu od 66,2 milijarde dinara, a akcize u iznosu od 28,5 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,8 milijardi dinara, a priliv donacija u septembru iznosio je 1,4 milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 188,3 milijarde dinara. Rashodi za zaposlene, u septembru, su iznosili 33,6 milijardi dinara, subvencije 36,7 milijardi dinara, kapitalni izdaci 29,9 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 23,1 milijardu dinara, a ostali tekući rashodi 15,5 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u periodu januar – septembar ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 15,8 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 129,8 milijarde dinara.