Politika

Izveštaj EK o Srbiji: Tempo pregovora zavisiće od vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom

N1 screenshot

N1 screenshot

Srbija je registrovala izvestan nivo pripremljenosti za članstvo u EU u proteklih godinu dana u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dok u ekonomiji beleži dobar nivo, a tempo pregovora i dalje će zavisiti od reformi u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom, navodi se u objavljenom godišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji. Takođe, navodi se i potreba usaglašavanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.

Kada je reč o političkim kriterijumima, u izveštaju o Srbiji objavljenom u sklopu Paketa proširenja EU ukazuje se na političku polarizaciju koja je dodatno produbljena posle masovnih ubistava početkom maja.

Navodi se da tokom izveštajnog perioda nije bilo izbora i da Srbija treba da reši niz problema i sprovede dugogodišnje preporuke ODIHR i Saveta Evrope.

Debate u parlamentu, kako se navodi, obeležene su tenzijama između vladajuće koalicije i opozicije, parlament nema godišnji plan rada i većina sednica sazvana je bez poštovanja minimalnog roka, kodeks ponašanja se ne poštuje a česta upotreba zapaljivog jezika se ne kažnjava, a kada se neko sankcioniše, reč je o poslanicima opozicije.

Komisija u izveštaju ukazuje i da su potrebni dalji napori da se obezbedi saradnja vlade i civilnog društva i da se „na terenu“ omogući okruženje za osnivanje, rad i finansiranje organizacija civilnog društva.

U oblasti reformi javne uprave Srbija je umereno pripremljena, ocenjuje se u izveštaju i navodi da je ostvaren ograničeni napredak u toj oblasti.