Ekonomija

U Srbiji preko 16.000 firmi ima osnovni kapital od 100 dinara

Foto/ilustracija pixabay novac evro

Foto/ilustracija pixabay novac evro

Među 137.154 preduzeća koja su registrovana u Srbiji, 16.081 firmi ima upisan osnovni kapital u visini minimuma propisanog Zakonom o privrednim društvima koji iznosi 100 dinara, pokazali su podaci koje je Biznis.rs dobio od bonitetne kuće CompanyWall. Još 24.936 preduzeća upisalo je osnovni kapital od hiljadu dinara, objavio je taj portal.

Da li je ulazak u poslovni odnos sa takvim firmama rizičniji nego sa „imućnijim“ kada je reč o visini osnovnog kapitala?

„Članovi prilikom osnivanja firme unose osnovni kapital, i to minimalno 100 dinara u novcu ili stvarima. Njihova odgovornost biće ograničena iznosom koji su uneli prilikom osnivanja preduzeća. U toku poslovanja oni taj ulog mogu da povećaju ili smanje (ali ne ispod minimuma), o čemu odluku donosi Skupština društva“, precizira advokat Stefan Vlatković iz niške advokatske kancelarije Stanković&Partners.

Kada se govori o društvu sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), Vlatković objašnjava da je ta vrsta preduzeća odvojen pravno i odvojeni pravni subjekt od svojih vlasnika, piše Nova ekonomija.

„Takvo preduzeće za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom koju čini osnivački kapital, ali i druga imovina koju stiče tokom poslovanja, kao što su, primera radi, novac na računima, nekretnine, prihodi iz poslovanja ili zajmovi“, ističe Vlatković.

To znači da bi firma sa osnivačkim kapitalom od 100 ili 1.000 dinara mogla da ima milione dinara na računima i drugu vrednu imovinu.

Činjenica je da upisan osnivački kapital u visini zakonskog minimuma ne znači automatski da se radi o „sumnjivoj“ firmi, niti da je po definiciji rizičnije poslovati sa takvom kompanijom, preduzeća sa relativno malom vrednošću upisanog osnovnog kapitala osniva i sama država.