Društvo

Usvojena odluka o jednokratnoj isplati za korisnike socijalne pomoći

FOTO: R. Momirović/Boom93

FOTO: R. Momirović/Boom93

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade za više od 200.000 građana.

Ta jednokratna pomoć obuhvatiće korisnike novčane socijalne pomoći (nosioce prava novčane socijalne pomoći i članove porodice koja ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć), korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica (korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica, uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica kojima isplatu dodatka vrše centri za socijalni rad, penzionere kojima isplatu dodatka za tuđu negu i pomoć vrši Republički fond penzijsko invalidsko osiguranja, a nije ostvario pravo na uvećani dodatak i invalidnu deca koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica) i korisnike posebne novčane naknade.
 
Ovim zaključkom obuhvaćena su i lica koja su u postupku ostvarivanja prava zaključno sa 24. novembrom, kojima će rešenje o ostvarivanju prava biti doneto najkasnije do 31. decembra.
 
Članovi Vlade usvojili su više zaključaka o formiranju radnih grupa koje treba da koordiniraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem materijalnog položaja zaposlenih u više oblasti.
 
Obrazovana je Radna grupa za koordinaciju aktivnosti unapređenja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, kojom će predsedavati premijerka Ana Brnabić, za njenog zamenika imenovana je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, a članovi su predstavnici resornog ministarstva, udruženja poljoprivrednika i predstavnici drugih relevantnih institucija.
 
Vlada je danas obrazovala i Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti unapređenja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, a njen zadatak biće da predloži mere za unapređenje sistema socijalne zaštite u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u tom sistemu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja počelo je pregovore sa predstavnicima dva sindikata – zaposlenih u socijalnoj zaštiti i zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti radi unapređenja ovog sistema.