Ekonomija

Ko su najveći poverioci Srbije – javni dug po stavkama

Pixabay/ilustracija novac euro

Pixabay/ilustracija novac euro

Najveći poverioci javnog duga Srbije su investitori u evroobveznice koje je emitovala država i njima se duguje 8,935 milijardi evra, pokazuje najnoviji izveštaj Uprave za javni dug Srbije, za septembar 2023.

Drugi na listi najvećih poverilaca su investitori u državne dugoročne hartije emitovane u dinarima, sa 6,804 milijarde evra javnog duga.

Srbija, po kreditima stranih vlada, duguje 3,438 milijardi evra, a Kineskoj Eksport-Import banci (Export-Import Bank of China) 2,518 milijardi evra.

Podaci Uprave za javni dug pokazuju da je jedan od većih poverilaca je i Međunarodni monetarni fond (MMF) koji je u portfoliju javnog duga Srbije zastupljen sa 2,514 milijarde evra, a sledi Međunarodna banka za obnovu i razvoj sa 2,210 milijardi evra.

Investitori u državne dugoročne hartije u evrima su poverioci srpskog javnog duga sa 1,93 milijarde evra, a Evropska investiciona banka (EIB) sa 1,851 milijardom evra.

U strukturi javnog duga najviše je zastupljen evro – 58,1 odsto, dinar 20,6 odsto i dolar 13,8 odsto.