Društvo

GRECO: Srbija na zadovoljavajući način ispunila 10 od 13 preporuka za sprečavanje korupcije

N1 screenshot

N1 screenshot

Srbija je na zadovoljavajući način sprovela, ili se bavila sa deset od 13 preporuka za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima Grupe država protiv korupcije (GRECO), ocenilo je to telo Saveta Evrope.

Tri preporuke ostale su delimično sprovedene, navodi se u „Izveštaju o četvrtoj rundi evaluacije – Dodatku na drugi izveštaj o usklađenosti“ koji je GRECO usvojio na 95. plenarnoj sednici u Strazburu krajem novembra/početkom decembra.

Objavljivanjem tog izveštaja biće zatvorena četvrta runda praćenja koja je trajala od 2015.

U zaključcima izveštaja o Srbiji piše da je, kada je reč o Skupštini, većina preporuka GRECO ispunjena na zadovoljavajući način. Ocenjuje se da je dodatno unapređena transparentnost u procesu izrade zakona, državni organi blagovremeno objavljuju nacrte zakona na javnim sajtovima, amandmani se objavljuju onlajn, proces učešća javnosti u preliminarnoj fazi u zakonodavnom procesu je efikasniji.

Preostalo je, kako se navodi, da se u Poslovnik Skupštine unesu konkrenti rokovi.

Navodi se i da je upotreba hitnog postupka kod donošenja zakona znatno smanjena, iako do sada nisu uvedena jasnija pravila koja bi dala stroži okvir za tu praksu.

Dalje se ocenjuje da je zakon o lobiranju podržan nizom podzakonskih akata, obukama i podizanjem svesti.

Takođe se navodi da usvajanje Kodeksa ponašanja poslanika, uz Smernice za primenu, podizanje svesti i obuke predstavljaju veliki korak napred.

Kada je reč o sudijama i tužiocima, usvajanje ustavnih reformi omogućilo je sprovođenje većine preporuka GRECO. Većinu Visokog saveta sudstva sada čine sudije izabrane od strane kolega a ukinuto je članstvo po službenoj dužnosti predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. Navodi se i da su preduzete mere za jačanje transparentnosti aktivnosti Visokog saveta sudstva i njegovu budžetsku autonomiju.

U slučaju Visokog saveta tužilaštva, njegov znatan deo čine tužioci koje su izabrale kolege a članovi koje imenuje Skupština imenuju se u postupku koji jača pluralizam mišljenja i obezbeđue izvesnu depolitizaciju.

Međutim, GRECO izražava žaljenje što parlament nastavlja da igra ulogu u imenovanju nekih članova Visokog saveta tužilaštva a ministar pravde ostaje član Saveta po službenoj dužnosti, iako više ne glasa u disciplinskim postupcima. Istovremeno se pozdravljaju normativni okvir i metode za unapređenje objektivnosti i transparentnosti procedura zapošljavanja i napredovanja sudija i tužilaca, kao i jačanje sistema ocenjivanja sudija i tužilaca kako bi se obezebdila transparentnija i pravičnija procedura.

Ukazuje se i da usvajanje Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije ide u dobrom pravcu, kao i na ulogu Etičkog odbora Visokog saveta tužilaštva.

U zaključcima izveštaja dalje se navodi da se Zakonom o sprečavanju korupcije, izmenjenim po preporukama GRECO, kao i relevantnim priručnicima i smernicama za javne funkcionere, unapređuju pravila o sukobu interesa koja se primenjuju na poslanike i tužioce. Kako se dodaje, to pruža neku osnovu za rešavanje sukoba interesa.