Politika

Dobro je znati: Evo kako se razlikuje važeći od nevažećeg glasačkog listića

Marko Veljković/Boom93/Arhivska fotografija

Marko Veljković/Boom93/Arhivska fotografija

Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori održaće se 17. decembra, a kako bi glas bio važeći, potrebno je da se na pravilan način popuni glasački listić.

Kako se razlikuje važeći od nevažećeg glasačkog listića?
 
Nevažeći listić
 
Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao kao na primer:
 
- listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred imena i prezimena kandidata;
- listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog imena i prezimena kandidata;
- listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog naziva predlagača kandidata.
 
Važeći listić
 
Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva kandidata.
 
Važećim se smatra i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.


Ako je listić popunjen na način iz koga se može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke, ili što su imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata precrtani, piše Danas.