Društvo

Novogodišnji i božićni vašar počinje 18. decembra

Foto: S.Lisac

Foto: S.Lisac

Prema Odluci Gradskog veća Grada Požarevca, novogodišnji i božićni vašar biće održan od 18. decembra do 6. januara u Gradskom parku.

Kako je navedeno u odluci, biće postavljeno 20 tezgi na kojima će se prodavati novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i sl.), rukotvorine i suveniri i domaća hrana i piće.

Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana udruženja građana.

Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po Odluci vršiće se u periodu od 11. do 18. decembra, po objavljenom javnom pozivu.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Kriterijumi za izbor učesnika su:
1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
2. da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
3. redosled prijava. 

Zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 iznosi 5.000 dinara, a podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu u iznosu od 1.577 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Detaljnije možete pročitati OVDE.