Društvo

Mreža za restituciju: Država nije procenila vrednost zemljišta koje je poklonila konverzijom

Foto: Boom93/MMV – Nova industrijska zona

Foto: Boom93/MMV – Nova industrijska zona

Ministarstvo finansija nije radilo procene vrednosti građevinskog zemljišta koje se, kroz konverziju prava korišćenja u pravo svojine, otuđuje iz svojine države Srbije u korist trećih lica.

Ministarstvo je to navelo u odgovoru Udruženju građana za povraćaj oduzete imovine "Beograd", u okviru Mreže za restituciju u Srbiji, koje je zatražilo te podatke.
 
U saopštenju Udruženja navedeno je i da ga je Ministarstvo finansija u tehničkom mandatu uputilo na Poresku upravu, koja je u sastavu tog Ministarstva, u vezi sa informacijama da li su sticaoci svojine podnosili poreske prijave radi plaćanja poreza na poklon koji im Srbija "velikodušno prenosi", kao i koliko je poreza po tom osnovu naplaćeno.
 

"U odgovoru Ministarstva građevinarstva od 29. januara, koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja su podnela zahteve u proteklih šest meseci, navodi se da su pozitivno obrađena 503 podneta zahteva, 54 zahteva ne poseduje potrebnu dokumentaciju, dok je negativno rešeno 68 zahteva", navela je Mreža.
 
U saopštenju Ministarstva građevinarstva u tehničkom mandatu dodaje se da je u daljoj obradi još 823 zahteva.

U međuvremenu, Mreža je, kako je navedeno, "došla do saznanja o mnogim zvučnim lokacijama na kojima su povlašćeni investitori dobili na poklon državno građevinsko zemljište, shodno odredbama Zakona o konverziji uz naknadu iz 2015. godine, mnogo pre stupanja na snagu izmena Zakona o planiranju i izgradnji iz avgusta 2023. godine i to naročito na teritoriji Grada Beograda".
 
Kako se, svakim davanjem državne svojine bez naknade, navela je Mreža, samo određena lica stavljaju u privilegovani položaj, ne samo nesrazmernim bogaćenjem, već i ojačavanjem monopolskih položaja, što predstavlja višestruko oštećenje budžeta Srbije, lokalnih samouprava i budžetskog fonda za restituciju, Mreža će poslacinima novog saziva Skupštine Srbije, odmah nakon konstituisanja, podneti odgovarajuću inicijativu.
 
"Inicijtiva će biti upućena radi usklađivanja spornih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji sa civilizacijskim tekovinama slobodnog tržišta, ukidanja nasleđenih monopola iz vremena komunističke vladavine i umanjenja nesrazmernog bogaćenja grupe povlašćenih lica, na štetu svih ostalih građana Srbije i same države Srbije", navedeno je u saopštenju.