Društvo

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javne pozive za podršku dugoročno nezaposlenim licima

foto/T.S nacionalna služba zapošljavanja

foto/T.S nacionalna služba zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini.

Projekat se sprovodi u četiri filijale - u Požarevcu, Pančevu, Jagodini i Prokuplju.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

  • 1. Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje 
  • 2. Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva
  • 3. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica  
  • 4. Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica 

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u delu Konkursi  https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10 .

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.