Društvo

Ženska ravnopravnost u nauci je važna za postizanje pune i uravnotežene participacije žena u društvu

FOTO: Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

FOTO: Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Svake godine se 11. februar obeležava kao Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Ovaj dan se obeležava sa ciljem da se podigne svest o potrebi za unapređenjem učešća žena i devojaka u nauci i tehnologiji.

Nauka i tehnologija su neophodne za napredak i razvoj društva, a žene i devojke često su zanemarene u ovom području. Međunarodni dan žena i devojaka u nauci je prilika da se istakne značaj učešća žena u nauci i tehnologiji i da se podrži ravnopravnost polova u ovim oblastima.

Ženska ravnopravnost u nauci je važna za postizanje pune i uravnotežene participacije žena u društvu. Međutim, žene su još uvijek manje zastupljene u nauci i tehnologiji u odnosu na muškarce, što dovodi do gubitka talenta i kreativnosti.

Stoga, potrebno je podržavati učešće žena u nauci kroz razne aktivnosti, kao što su obrazovanje, podrška istraživačkim projektima, stvaranje ugodnijeg radnog okruženja i smanjivanje barijera koje žene susreću u ovim oblastima.

Ovaj dan takođe ima za cilj da se istakne važnost ženske ravnopravnosti u nauci kao ključnog faktora za postizanje ciljeva održivog razvoja. Žene i devojke su važne ne samo kao istraživači i inovatori, već i kao lideri i inspiratori u svetu nauke i tehnologije.

Potpredsednica Vlade Republike Srbije, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka kulture Maja Gojković istakla je danas, povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, da Srbija prepoznaje nezamenljivu ulogu koju žene imaju u unapređenju naučnih saznanja, podsticanju inovacija i pokretanju napretka u našem društvu.
 
Gojković je poručila da je ovo dan koji ne samo da priznaje neverovatan doprinos žena u oblasti nauke, već služi i kao inspiracija za nove generacije mladih devojaka koje teže da razbiju barijere i predrasude u domenu nauke.

Ona je naglasila da je zato važno da učinimo sve da omogućimo jednake uslove i za žene u nauci, da doprinesemo da budu vidljive i dobiju priznanja koja zaslužuju.

Danas, kada obeležavamo ovaj važan dan, ujedno slavimo dostignuća žena širom sveta i odajemo počast izuzetnim doprinosima naših naučnica koje su ostavile neizbrisiv trag u nauci i akademskoj zajednici, navela je potpredsednica Vlade.

Prema njenim rečima, važno je da ponovo potvrdimo našu posvećenost kreiranju društva u kome devojčice i žene u Srbiji mogu da ostvare svoje snove u nauci bez predrasuda.

Zato je, kako je naglasila, neophodno da negujemo njihove talente i pružimo im resurse i podršku koji su im potrebni da napreduju u nauci.

Gojković je poručila da će Srbija nastaviti da investira u obrazovne programe, mentorske inicijative i mogućnosti za razvoj karijere koji podstiču radoznalost, neguju talenat i promovišu različitost u nauci.

Nauka je univerzalni jezik koji nema granica i ne poznaje pol, a kroz ovaj dan želim da istaknemo važnost podrške i podsticanja devojčica da se upuste u svet nauke i tehnologije i zato je moja poruka devojkama i mladim ženama da ne odustaju od svojih ciljeva i da ih ne obeshrabre stereotipne poruke o postojanju muških i ženskih zanimanja, zaključila je ona.

Požarevljanka Jelena Avdalović je doktorka biohemijskih nauka i radi na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, a u razgovoru za Boom93 otkriva koliko joj je obrazovanje pomoglo da bude to što je danas i koliko je teško ženama naučnicama da napreduju u Srbiji.

Takođe, Požarevljanka Katarina Trajković, molekularni biolog, a trenutno je rukovodilac istraživačke grupe “Biologija robusnosti” na Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu, u Hrvatskoj, je u razgovoru za Boom93 otkrila koliko su žene u nauci cenjene i zašto je nakon studija u Srbiji izabrala rad u inostranstvu.

Rodna ravnopravnost predstavlja, ne samo pravo žena, već i neophodan uslov za postizanje zdrave i ravnopravne društvene zajednice.