Ekonomija

Pola milijarde dinara za lokalne samouprave

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će i ove godine sa više od pola milijarde dinara budžetskih sredstava finansirati projekte jedinica lokalne samouprave i uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta (JUM) u gradovima i opštinama širom Srbije, saopšteno je danas.

Ministarstvo je objavilo tri javna poziva za sve jedinice lokalne samouprave.

To su Javni poziv za raspodelu sredstava u ukupnom iznosu od 409.640.000 dinara, Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske, odnosno gradske uprave u 2023. godini od 8.360.000 dinara i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje (JUM), u iznosu od 90.000.000 dinara.

Gradovi i opštine mogu da konkurišu za raspodelu budžetskih sredstava za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave finansijski će podržati uvođenje eUprave i savremenih informacionih tehnologija u rad organa jedinica lokalne samouprave, a u cilju modernizacije rada i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima.

Gradovi i opštine mogu da apliciraju i za finansijsku pomoć u organizaciji kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane.

Rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava i za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku, odnosno gradsku upravu je do 22. februara u ponoć, a rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za uspostavljanje JUM je do 26. februara u ponoć.