Društvo

Vlasnik kobilu opet koristi za vuču

Foto: S.Lisac

Foto: S.Lisac

Iako su vlasniku savetovali da svoju kobilu poštedi tereta, on je i dalje sa zapregom koristi u saobraćaju.

Kobila stara 16 godina srušila se od umora i tereta pre nedelju dana u blizini centra grada, u Takovskoj ulici. Direktor JP "Ljubičevo", Mirko Stojanović, koga su građani pozvali, na ulici joj je dao sisteme i zaključio da boluje od emfizema pluća. To je slično kao astma kod ljudi. Tada je vlasniku rekao da mora da je poštedi tereta.

Podsetimo i na odluku o držanju domaćih životinja na području Grada Požarevca, kojom se propisuju bliži uslovi za držanje i zaštitu domaćih životinja na području grada Požarevca, u koje između ostalih spadaju kopitari.

U članu 4 ove odluke stoji da se u Požarevcu zabranjuje držanje kopitara, papkara, živine, pernate divljači i kunića unutar prostora koji je ograničen ulicama: Partizanska, Stiška, pruga Požarevac - Dubravica, 27. aprila, Ive Marinkovića, 8. juna, Sedam sekretara SKOJ-a, VI ličke divizije, Ivana Mažuranića, Cane Babović, Požarevački partizanski odred, Moše Pijade, Porečka, Hajduk Veljkova, Vase Čarapića, Bože Dimitrijevića, Miloša Obilića, Bratstva i jedinstva, Vojvode Dobrnjca, Ohridska i Partizanska.

Novčanom kaznom od 500 do  25 hiljada dinara kažnjavaju se za prekršaj fizička lica ako drže kopitare, papkare, živinu, pernatu divljač i kuniće u prostoru koji je zabranjen za držanje ovih životinja, po članu 4. 

https://boom93.rs/article/28469/kobila-koja-je-vukla-teret-pala-od-umora