Društvo

Još dva fakulteta planiraju povećanje školarina

FOTO: A. Stepanović

FOTO: A. Stepanović

Nastavno-naučna veća Matematičkog i Fakulteta političkih nauka predložila su povećanje školarina za narednu školsku godinu, ali će konačna odluka biti doneta na sednicama saveta fakulteta, u čijoj je to nadležnosti, saznaje Danas.

Studentski parlament FPN-a objavio je na svojoj Fejsbuk stranici da je na današnjoj sednici NN veća izglasan predlog odluke o povećanju školarine za 15 odsto za sve upisane studente.

Kako nam je rečeno na Univerzitetu u Beogradu, do sada je 10 fakulteta odlučilo da poveća školarine za samofinansirajuće studente.

Najmanje povećanje je na Učiteljskom fakultetu, a najveće na osnovnim studijama na Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu veterinarske medicine, i to za 18.000 dinara.

Do povećanja visine školarine došlo je na sledećim fakultetima:

1. Elektrotehnički fakultet – povećanje samo na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na osnovnim i master studijama;

2. Rudarsko-geološki fakultet – povećanje školarina na svim studijskim programima i stepenima;

3. Fakultet organizacionih nauka – povećanje na svim osnovnim, master i specijalističkim programima, izuzev doktorskih programa;

4. Šumarski fakultet – na svim stepenima i programima, izuzev master programa Forestri and Natural Resources Menagament;

5. Ekonomski fakultet – na svim stepenima studija izuzev šest master programa koji se realizuju na engleskom jeziku;

6. Filološki fakultet – povećanje samo na dva programa: master programu Prevođenje i doktorskim studijama Jezik, književnost, kultura;

7. Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača – povećanje na svim stepenima studija;

8. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – povećanje na svim stepenima;

9. Fakultet veterinarske medicine – povećanje na svim stepenima studija;

10. Fakultet za fizičku hemiju – povećanje na svim stepenima, izuzev specijalističkog strukovnog programa Forenzika.

Sa Univerziteta nismo dobili detaljan pregled školarina za pomenute studijske programe.

Naš portal prethodno je objavio koliko će iznositi školarine za osnovne akademske studije na visokoškolskim ustanovama koje su odlučile da podignu cene školovanja za samofinansirajuće studente.

Na Učiteljskom fakultetu školarina za samofinansirajuće studente će sa sadašnjih 108.000 dinara poskupeti na 111.000 dinara.

Na Ekonomskom fakultetu školarina će iznositi od 112.479 do 147.999 dinara, dok je sada od 106.212 do 139.754 dinara.
– Na Fakultet organizacionih nauka povećanje školarine na osnovnim akademskim studijama je 7,6 odsto, to jest sa 159.000 dinara na 171.000, imajući u vidu povećanje troškova poslovanja i platežnu sposobnost roditelja. A predlozili smo za 8,7 odsto povećanje budžetske kvote sa 460 na 500 studenata – rekao je za Danas dekan FON-a Milan Martić.

Na Veterinarskom fakultetu školarina je povećana sa 120.000 na 138.000 dinara. Cene školarine za osnovne studije nisu menjane od 2011. godine, kažu na ovoj ustanovi.

Na Šumarskom fakultetu školarina će sa 72.000 dinara biti povećana na 80.000, što za najveći broj akademaca neće biti opterećenje jer se većina školuje o trošku budžeta.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu školarina će sa 66.000 poskupeti na 76.000 dinara. Lane nije bilo povećanja cene.

Na Elektrotehničkom fakultetu školarina na studijskom programu osnovnih studija Elektrotehnika i računarstvo biće 144.000 dinara, a trenutno je 126.000 dinara.

Školovanje za samofinansirajuće studente biće skuplje i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gde će školarina sa 84.000 dinara skočiti na 93.000 dinara.