Društvo

Grad raspisao šest konkursa: Iz budžeta izdvojeno preko 38 miliona dinara

FOTO:Boom93/T.Spasojević Načelstvo

FOTO:Boom93/T.Spasojević Načelstvo

Grad Požarevac danas je raspisao šest konkursa za realizaciju lokalnih akcionih planova i finansiranje odnosno sufinansiranje programa i projekata različitih organizacija.

Grad je raspisao tri konkursa za realizaciju lokalnih akcionih planova koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, za mlade i za unapređenje položaja starih lica.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025. u 2024. godini, iz gradskog budžeta izdvojeno je 3 miliona dinara. Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca. Projekat se može realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine.

Više informacija o ovom konkursu, kao i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati OVDE.

Realizacija Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca 2021.- 2025. u 2024. godini biće podržana sa 4 miliona dinara. Opšti cilj konkursa utvrđen je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnsti mladih, i to u oblastima: Кultura, kreativnost i inovativnost mladih muškaraca i žena; Zapošljavanje, preduzetništvo i karijerno vođenje i savetovanje mladih muškaraca i žena; Prevencija socijalne isključenosti mladih; Informisanje i mobilnost mladih; Aktivizam, volonterizam i aktivno učešće mladih u društvenom životu lokalne zajednice; Zdravlje i blagostanje mladih; Bezbednost i bezbednosna kultura mladih; Zaštita životne sredine i održivi razvoj u lokalnoj zajednici. Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31. decembra 2024. godine.

Više informacija o konkursu možete pogledati na linku.

Treći konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana odnosi se na unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2024. godini, a za realizaciju istog iz budžeta je izdvojeno 2 miliona dinara.

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca,  koja je sadržana u Akcionom planu za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025, kojim su utvrđena tri prioriteta: Pomoć i podrška starijima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoć i podrška starijim licima u riziku od bolesti i invaliditeta; i pomoć i podrška starijim licima u riziku od nasilja i diskriminacije. I ovaj projekat može trajati 3 meseca, a najviše do 31. decembra.

Prijave na sva tri konkursa podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Više informacija o ovom konkursu možete pročitati OVDE.

Ove godine je kao i prethodne za finasiranje i sufinasiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja koja su od javnog interesa za grad u tekućoj godini iz budžeta je izdvojeno 16 500 000 dinara, a konkurs je podeljen na 9 različitih programa.

Udruženja građana svoje projekte mogu podnostiti za sledeće programe: Socijalna zaštita, Zdravstvena zaštita, Briga o starima, Humanitarni programi, Boračko – invalidska zaštita, Briga o deci i mladima, Zaštita i promovisanje ljudskih i manjiskih prava, Održivi razvoj i Ekološki programi.

Najviše izdvojeno za program socijalne zaštite, najmanje za brigu o starima

Najviše novca iz budžeta izdvojeno je za programe nevladinih organizacija i udruženja koji se odnose na socijalnu zaštitu, 6 miliona dinara. Dva i po miliona dinara izdvojeno je za program briga o deci i mladima, dok je po 2 miliona namenjeno za dva programa, održivi razvoj i zdravstvena zaštita.

Najmanje novca izdvojeno je za humanitarne programe i one koji se odnose na brigu o starima, po 400.000 dinara.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Više informacija o ovom konkursu možete pročitati na linku.

Grad Požarevac raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu.

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost.

Iznos opredeljenih sredstava iz budžeta za ovoj konkurs iznosu 6.500.000 dinara. 

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

Više informacija možete pročitati OVDE.

Poslednji konkurs koji je danas raspisan odnosi se na finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu u 2024. godini i za realizaciju istog opredeljeno je 6,5 miliona dinara.

Кonkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost.

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

Više informacija možete pročitati OVDE.