Društvo

Tokom februara duplo više požara nego u istom periodu prošle godine

Vatrogasci spasioci / T. Spasojević /ilustracija

Vatrogasci spasioci / T. Spasojević /ilustracija

Na području Policijske uprave Požarevac od početka godine registrovana su čak 129 požara, od kojih su čak 92 požari na otvorenom.

Štab za vanredne situacije u Požarevcu sagledao je trenutnu situaciju po pitanju izbijanja poljskih požara na teritoriji Grada Požarevca i usvojio zaključak o preduzimanju adekvatnih mera na prevenciji i suzbijanju ove pojave na našem području. 

Iz Štaba napominju da su u periodu od 1. februara zaključno sa 28. februarom na području koji pokriva Vatrogasno spasilački bataljon u Požarevcu evidentirana 92 požara, što je čak 48 više nego u istom periodu prošle godine. Od ukupnog broja 76 su požari na otvorenom.

Takođe, od ukupno 138 svih intervencija od početka godine, 129 bili su požari, od kojih su 92 požari na otvorenom prostoru.

Zabrinjava činjenica da se na mnogim parcelama uklanjanje biljnih ostataka i dalje vrši spaljivanjem, pored postojanja adekvatne mehanizacije, ali i dokazane štetnosti koju ova metoda ima na kvalitet zemljišta.

Štab za vanredne situacije još jednom apeluje na pojedince u Požarevcu i okolnim naseljima da na otvorenom prostoru ne spaljuju biljne ostatke, kao i otpad iz svojih domaćinstava.

Posebno ukazujemo na podatak da su tokom samog jednog vikenda vatrogasci morali da reaguju u čak 18 navrata, što i  pored solidne opremljenosti mehanizacijom i ljudstvom značajno smanjuje mogućnost pravovremenog reagovanja u slučaju izbijanja potencijalno opasnog požara po živote ljudi i njihova dobra.

Pored toga, veliki broj intervencija neminovno uzrokuje enormno trošenje materijalno tehničkih i finansijskih sredstava, skupocene opreme i vatrogasnih vozila, kao i angažovanje većeg broja pripadnika VSJ na lokalizovanju i gašenju požara.

Nekontrolisani požari na otvorenom na našoj teritoriji registruju se u više naselja, a u narednom periodu posebna pažnja 
biće usmerena na nekoliko kritičnih tačaka gde se požari učestalo javljaju iz godine u godinu.

Iz Štaba za vanredne situacije koriste priliku da upozore građane koji koriste individualna ložišta da ne odbacuju vruć pepeo direktno u kontejnere jer su vatrogaci morali da u ovim situacijama reaguju već 20 puta ove godine. U proteklom periodu uništeno je više posuda u gradu koje se, kako podsećaju, nabavljaju upravo novcem koji izdvajaju svi građani.

"Pre ubacivanja u kontejner, privremeno odložite pepeo na  bezbedno mesto dok se potpuno ne ohladi. Takođe,obratite pažnju na stanje svojih dimnjaka, s obzirom da je zabeleženo 39 požara na stambenim objektima, a upravo zbog lošeg održavanja. U toku ove godine na teritoriji PU Požarevac nismo imali smrtno stradalih lica u požarima, ali je četiri lica povređeno, što je više nego u prethodnoj godini", navodi se u saopštenju.

Za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara kojom je  zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, za pravna lica zaprećena je kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica do 10.000 dinara. Takođe, loženje vatre u šumi i na  udaljenosti od 200 metara od ruba šume je zabranjeno, izuzev na  određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara, a za   nepoštovanje ove odredbe za fizička lica predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara.

"Zahvaljujemo građanima koji su do sada alarmirali nadležne službe prilikom uočavanja požara i pozivamo sve ostale da ukoliko primete požar, o tome što pre obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193", zaključuje se u saopštenju Štaba.