Društvo

Grad poziva građane da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu počela je juče, 8.3.2024. godine, i trajaće do 14.3.2024. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, obrađivača, sa zainteresovanim stranama održaće se 14.3.2024. godine, u 11 časova u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj i poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: "Za javnu raspravu o nacrtu  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine".

Program je dokument kojim se obezbeđuje podrška razvoju privrede na teritoriji Grada Požarevca u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije i Grada Požarevca.

Lokalni ekonomski razvoj definisan je kao proces koji kroz sinergiji javnog i privatnog sektora uočava probleme kako na lokalnom tako i u širem okruženju, te shodno tome sprovodi politiku i programe koji utiču na rešavanje prepoznatih problema. Cilj svih aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja je privredno konkurentnija i jača lokalna zajednica i stvaranje boljih uslova za ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta, stvaranje poželjne sredine za investiranje, poslovanje i život, navodi se u nacrtu Programa.

Osnovni cilj ovog Programa je pružanje podrške lokalnoj privredi u cilju unapređenja investicionog ambijenta kroz sprovođenja aktivnosti vezanih za investicione projekte, proširenje kapaciteta, podršku učestvovanja na sajmovima, dobijanje međunarodnih sertifikata sa
ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta kao i poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću, obezbeđivanje sredstava za rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kao i sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava. 

Kako se dalje navodi u tekstu Nacrta, želja i težnja je da se ovim Programom podstakne razvoj malih i mikro lokalnih preduzeća i preduzetnika. 

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca. 

Tekst nacrta možete pročitati na zvaničnom sajtu Grada Požarevca.