Moj grad

Za nabavku podzemnih kontejnera 8 miliona dinara

Foto/T.S. delovi podzemnih kontejnera

Foto/T.S. delovi podzemnih kontejnera

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo i groblja“ Smederevo raspisalo je javnu nabavku za kupovinu podzemnih kontejnera.

Vrednost javne nabavke je 8 miliona dinara.

Rok za podnošenje ponuda je 28. mart 2024. godine.

Naručilac će predmet nabavke potraživati sukcesivno u zavisnosti od potreba, u toku trajanja ugovorne obaveze. Ukupno se planira nabavka do 18 podzemnih kontejnera, navodi se u opisu i specifikaciji predmeta javne nabavke.

Podzemni stacionarni kontejner za komunalni otpad sa nožnom komandom treba da bude zapremine 3 m3. Dve trećine kontejnera treba da bude ukopano u zemlju, a oko jedne trećine kontejnera treba da se nalazi iznad nivoa zemlje, navodi se u specifikaciji.

Kontejner mora da bude nepropustan za prodor atmosferske vode u njega i nepropustan za isticanje ocedne tečnosti iz kontejnera u okolinu.

Stacionarni deo podzemne jedinice, rezervoar, mora biti dugotrajan, potpuno vodonepropustan, otporan na ulja, kiseline, upijanje hemikalija i sve tečnosti koje se mogu naći u procednim vodama iz otpada. 

Rezervoar mora biti izrađen od čvrstog materijala, polietilena HDPE minimalne gustine 941 kg/m3, kako bi bila omogućena otpornost na pritisak tla i bočnih sila, kao i potisak od podzemnih voda.

Nadzemna jedinica i stacionarni deo podzemne jedinice moraju biti izgrađeni kao zasebni sklopovi (iz delova), kako u slučaju oštećenja jednog od dva sklopa (dela) podzemnog kontejnera ne bi morao da se menja ceo podzemni kontejner.

Nadzemna jedinica treba da bude osmougaone forme, izrađena od metala otpornog na koroziju i otporna na udarce, UV zrake i sve vrste sredstava za čišćenje, da se sa nje mogu lako uklanjati grafiti i prljavština.

Podzemni stacionarni kontejner mora da bude opremljen mehanizmom za nožno otvaranje poklopca i uređajem za fino usporeno vraćanje poklopca u zatvoren položaj.

Boja nadzemnog dela, kako se dalje navodi, biće utvrđena prilikom poručivanja, u dogovoru sa izabranim ponuđačem. Na spoljašnjoj jedinici mora biti postavljeno uputstvo i upozorenje za sigurno i namensko korišćenje kontejnera. Elementi nadzemnog dela moraju biti lako zamenljivi.  

Garancija za nadzemnu jedinicu i posudu za prihvat otpada mora da bude minimum dve godine, a garancija za stacionarne delove podzemne jedinice mora da bude minimum pet godina.

U dokumentu „Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima“ kao jedan od uslova navedeno je da je privredni subjekt tokom perioda od tri poslednje godine pre isteka roka za podnošenje ponuda, izvršio isporuku najmanje 35 podzemnih stacionarnih kontejnera zapremine 3m3 sa nožnom komandom.