Društvo

Deca kao „dekor“ političarima: Kako su se najmlađi zloupotrebljavali tokom kampanje

Foto: Envato elements

Foto: Envato elements

Poseta političara porodicama sa decom, izveštaji sa uličnih akcija političkih partija koji prikazuju decu i uključivanje najmlađih u “funkcionersku kampanju”, najčešći su primeri zloupotrebe dece tokom predizbornog procesa, pokazuju rezultati monitoringa organizacije Prijatelji dece Srbije.

Prijatelji dece Srbije sproveli su monitoring kako bi istražili u kojoj meri su deca bila izložena političkoj zloupotrebi tokom predizbornog procesa od 17. novembra do 17. decembra 2023. godine. Uočeno je ukupno 79 slučajeva političke zloupotrebe dece.

Najčešće primere zloupotrebe uočili su kroz  posete političara/ki porodicama sa decom – kreirajući utisak bliskosti, porodične atmosfere i čineći da političari izgledaju kao “ljudi iz naroda” kojima su problemi “običnog sveta” bliski – čemu doprinosi prisustvo dece, navodi se u izveštaju i dodaje da često možemo da vidimo da deca političarima sede u krilu, grle se sa njima ili dobijaju poklone.

Zloupotrebe su, kako se navodi, uočene i kroz izveštaje sa uličnih akcija političkih partija koji prikazuju decu i uključivanje dece u “funkcionersku kampanju”.

Mlađi od 18 godina nisu glasači, te u svakoj situaciji u kojoj su dekor, nalaze se u sadržaju koji im nije namenjen, ni primeren i koji ne shvataju, jesu isključivo jeftin mamac za izazivanje empatije odraslih birača, navode Prijatelji dece Srbije. Političari, kako se navodi, uglavnom posećuju porodice koje su na neki način ranjive.

Na vrhu po zastupljenosti bila je lista “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” koja je prva po broju registrovanih primera političke zloupotrebe dece – 56 slučajeva (71,8 odsto).

Zatim slede liste “Srbija protiv nasilja” 12 slučaja (15,4 odsto), “Ivica Dačić – premijer Srbije” 6 slučaja (7,7 odsto), „Dr Miloš Jovanović – NADA za Srbiju“ 3 slučaja (3,8 odsto) i lista „Mi – glas naroda – prof. dr Branislav Nestorović“ 1 slučaj (1,3 odsto).

Lista “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” u 14 slučajeva (100 odsto) načinila je političku zloupotrebu dece uključivanjem
u funkcionersku kampanju. Ista lista je u 24 slučaja (100 odsto) načinila političku zloupotrebu dece kroz promociju poseta političara/ki porodicama sa decom.

Na partijskim događajima zabeleženo je 7 promovisanih slučaja prisustva i učešća dece, 5 slučaja (71,4 odsto) zabeleženo je na događajima liste “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”, a 2 slučaja (28,6 odsto) na događajima liste “Ivica Dačić – premijer Srbije”.

U promotivnim postovima o uličnim akcijama političkih partija prikazivali su decu liste “Srbija protiv nasilja” 8 puta (42,1 odsto), “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” 7 puta (36,8 odsto) i “Ivica Dačić – premijer Srbije” 4 puta (21,1 odsto).

U kategoriji “dekoracija decom” uočeno je ukupno 9 primera: kod lista: “Dr Miloš Jovanović – NADA za Srbiju” i “Srbija protiv nasilja” u 3 slučaja (33,3 odsto), “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” u 2 slučaja (22,2 odsto) i lista “Mi – glas naroda – prof. Dr Branislav
Nenstorović” 1 slučaj (11,1 odsto).

Analiziran je širok spektar sadržaja političkih partija na društvenoj mreži Instagram*, a cilj je bio da se identifikuju načini na koje su političke partije predstavljale i koristile decu u svojim kampanjama, namerno ili nenamerno.