Društvo

Za drugo dete nema finansijske podrške od Grada

FOTO: Boom93/A.Stepanović

FOTO: Boom93/A.Stepanović

Na sednici Skupštine grada koja je održana prošlog petka, odbornici su usvojili Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, a koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca.

Predlog odluke koji je usvojen, a koji je podnelo Gradsko veće, ne razlikuje se od prethodne Odluke na osnovu koje je grad Požarevac do sada pružao finansijsku podršku porodici sa decom.

Prema sada usvojenom Predlogu, utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu naknadu u iznosu od 40.000 dinara za prvorođeno dete, porodicu u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca i regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov" u Požarevcu, prava na novčanu naknadu deci nastradalog roditelja u vršenju službene dužnosti i finansijska podrška za lečenje dece od oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, sredstva i postupak za ostvarivanje prava.

Grad Požarevac daje poklon čestitku za prva tri deteta rođena u Novoj godini, pod uslovom da dete ima prebivalište na teritoriji Grada Požarevca i da majka ili otac imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca.

Kako je Boom93 ranije pisao, Grad Požarevac sredstvima iz svog budžeta pomaže porodicama u kojima se rodi prvo dete, blizanci, trojke i četvorke, što je istovetno Odluci koja je usvojena na Skupštini.

Iznos od 40.000 dinara je ostao na nivou ranijih godina kada je ista suma izdvajana za roditelje prvog deteta.

Podsetimo, porodice u kojima se rodi drugo ili treće dete po redu od grada ne dobijaju novčanu pomoć.

Kako još Grad pomaže porodicama sa decom?

Takođe, za svako novorođeno dete roditelji od grada dobijaju autosedište kako bi se povećala bezbednost najmlađih u saobraćaju, a ovo je akcija koju je grad pokrenuo pred 2017. godinu.

Pored ovoga grad pomaže porodicama tako što nadoknađuje troškove u iznosu od 50% od cene koštanja boravka u vrtiću za treće i svako naredno dete, kao i za blizance, a za decu sa smetnjama u razvoju u iznosu od 100% cene.