Društvo

Srbija bez strategije za smanjivanje siromaštva

siromaštvo ilustracija/Pixabay

siromaštvo ilustracija/Pixabay

Srbija nema strateški dokument za smanjivanje siromaštva već 14 godina, a oko 15 godina nemamo strategiju socijalne zaštite, a to su dva ključna dokumenta koja bi trebalo da doprinesu rešavanju problema siromaštva, izjavila je danas psihološkinja i istraživačica Fondacije „Centar za demokratiju“ Sarita Bradaš.

Ona je na debati „Inicijativa za donošenje strategije socijalne zaštite“ istakla da poslednji podaci Ujedinjenih nacija (UN) o apsolutnom siromaštvu pokazuju da je 12,1 odsto, odnosno stanovništva u Srbiji tokom 2023 godine bilo u situaciji apsolutnog siromaštva odnosno sebi nije moglo da priušti ni osnovne životne potrebe.

„To je ono što ne iznenađuje, jer smo bili svedoci krize koja je nastupila tokom pandemije kovida-19, pa krize izazvane ratom u Ukrajini i naših specifičnosti inflacije koja se dugo zadržava na ovim prostorima“, rekla je Bradaš.

Kako je navela podaci o siromaštvu u Srbiji su „upalili crveno svetlo“ za to da je potrebno nešto uraditi u trenutnim okolnostima.

Bradaš je istakla da poseduje informacije da su formirane radne grupe za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti i za izradu Strategije socijalne zaštite.

„Ipsosovo istraživanje za 2023. godinu o tome kako je rast cena utica na životni standard stanoništva, pokazalo je da je za naglo opadanje kupovne moći kriv nagli porast cena“, objasnila je Bradaš.

Prema njenim rečima isto istraživanje je pokazalo da je 60 odsto ispitanih savladalo poteškoće tako što su novac pozajmljivali od rođaka ili prijatelja.

Bradoš je dodala da je 46 odsto ispitanika rekloda ne uključuje grejanje kada je hladno, 41 odsto se ne leči kad ima zdravstvene pobleme, a većina prekače jedan obrok kada su gladni.

„Ono što je ovo istraživane pokazalo je da je poraslo i siromaštvo dece, jer 30 odsto ispitanih roditelja ne može da zadovolji osnovne potrebe dece koje se odnose na hranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovane“, predočila je Bradaš.

Nezavisna ekspertkinja Lidija Kuzmanov rekla je da je strategija neophodna da bi svim građanima i građankama Srbije omogućila puno pravo na socijalu zaštitu.

„Strategija bi pomogla da rešimo bar neke od problema, a mi inicijativom zagovaramo pokretanje hitnog procesa izrade novog strateškog dokumenta“, rekla je Kuzmanov.

Koraci ka strategiji su u prethodnih par godina pokrenuti, objasnila je Kuzmanov, ukazavši da se sa formiranjem strategije ne kreće od početka.