Društvo

Falsifikati: Koji lažni evri su najčešći u Srbiji, a koji u EU

FOTO: R. Momirović/Boom93

FOTO: R. Momirović/Boom93

Gotovo svaka treća falsifikovana novčanica evra u Srbiji otkrivena tokom prošle godine je bila ona u apoenu od 200 evra, dok su u zemljama evro-zone lažne novčanice od 200 evra činile tek 4,5 odsto svih falsifikata evropske valute.

Za godinu dana iz opticaja širom sveta povučeno je ukupno 467.000 falsifikovanih novčanica evra, pokazuju podaci Evropske centralne banke za 2023. Najviše lažnih evra otkriveno je u zemljama evro zone, potom u ostatku EU, dok je svega 0,9 odsto ovih lažnih novčanica evra otkriveno u ostalim zemljama sveta, uključujući i Srbiju.

U našoj zemlji je, tako, tokom 2023, zaplenjeno ukupno 611 komada falsifikovanih novčanica evra.

Od svih lažnih novčanica evra zaplenjenih u Srbiji tokom prošle godine, one u apoenima od 20 evra činile su svega 1,75 odsto, podaci su Narodne banke Srbije. U zoni evra je situacija drugačija – svaki treći falsifikat evra čine upravo apoeni od 20 evra, pokazuju godišnji podaci ECB.

Ipak, u EU se najviše falsifikuju novčanice od 50 evra (38,4 odsto), dok je u Srbiji to apoen od 200 evra koji je lane imao udeo u svim falsifikatima evra od 31,58 odsto.


Već u prva tri meseca ove godine struktura evro-falsifikata u našoj zemlji se promenila, pa je od ukupno okrivenih 209 komada lažnih novčanica evra, najviše bilo onih u apoenima od 50 – čak 145 komada (37 odsto).

Kada je reč o evro-zoni, podaci za prva tri meseca ove godine još nisu objavljeni.

Prema godišnjim podacima, globalno posmatrano, i dalje se najviše krivotvore apoeni od 20 evra i 50 evra.

„Apoeni od 20 i 50 evra zajedno čine više od 70 odsto ukupnog broja falsifikovanih novčanica . U državama evro-zone pronađeno je 97,2 odsto krivotvorenih novčanica, 1,9 odsto pronađeno je u državama članicama EU izvan evro-zone i 0,9 odsto ostalim delovima sveta“, navodi Evropska centralna banka u svom godišnjem izveštaju za 2023.

ECB u izveštaju navodi da je većinu falsifikovanih novčanica evra „lako otkriti jer nemaju bezbednosne karakteristike ili veoma loše imitiraju bezbednosne karakteristike“.

Na sajtu Evropske centralne banke nalazi se video uputstvo za građane, za proveru novčanica evra „jednostavnom metodom“.

Vrednost lažnih evra otkrivenih u Srbiji
Tokom protekle godine u Srbiji je otkriveno ukupno 1.985 komada lažnih dinara (65,92%), zatim 611 komada evra (20,29%), 411 komada američkog dolara (13,65%) i četiri komada ostalih valuta (0,13%) – ukupno 3.011 falsifikata svih valuta.

Iako po broju falsifikovanih novčanica prednjače dinari, vrednost lažnih evra je značajno veća.

„Od ukupno 20.010.283,97 dinara, kolika je ukupna nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica evra, i to u iznosu od 12.952.421,71 dinara (64,73%), zatim američkog dolara, u iznosu od 3.865.216,11 dinara (19,32%), domaće valute, u iznosu od 3.168.630,00 dinara (15,84%), i ostalih valuta, u iznosu od 24.016,14 dinara (0,12%)“, navela je NBS u svom izveštaju.

Inače, tokom 2023. godine NBS je uradila i ekspertizu 200 komada kovanica evra apoena od 50 centi, 1 i 2 evra, pri čemu je utvrđeno da su 24 komada falsifikati, i to 23 komada apoena od 2 evra i jedan komad apoena od 1 evra.

Narodna banka Srbije je, podsetimo, za portal N1 potvrdila da je reč o falsifikovanim kovanicama evra koje su u Srbiju stigle prilikom naplate putarine za vozila sa stranim tablicama na naplatnim mestima Direkcije za puteve Srbije.

Kada je reč o ovoj godini, u prva tri meseca otkriveno je ukupno 850 falsifikovanih novčanica svih valuta.

„Posmatrano po broju komada, najveći je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica domaće valute, i to 459 komada (54%), zatim 209 komada evra (24,59%), 182 komada američkog dolara (21,41%)“, navela je NBS u najnovijem izveštaju za prvi kvartal 2024.

Po vrednosti lažnih novčanica i ove godine prednjači – evro.

„Od ukupno 3.590.188,76 dinara, kolika je ukupna nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica evra, i to u iznosu od 2.351.751,53 dinara (65,50%), zatim domaće valute u iznosu od 786.900,00 dinara (21,92%) i američkog dolara u iznosu od 451.537,23 dinara (12,58%)“, navela je Narodna banka Srbije.