Politika

Delegacija Srbije u Savetu Evrope podnela amandmane kojima se traži odlaganje prijema Kosova

FOTO: Pixabay ilustracija

FOTO: Pixabay ilustracija

Na tekst preporuke za prijem Kosova u Savetu Evrope, a o kojem će sutra debatovati poslanici Parlamentarne skupštine SE podneto je zasad 15 amandmana.

Amandmanom devet se tekst menja tako što bi Skupština od Komiteta ministara tražila da odloži odluku o zahtevu za članstvom Kosova.

„Skupština stoga preporučuje Komitetu ministara da odloži odluku o zahtevu za članstvo dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija konačno ne utvrdi ili odobri status Kosova i Metohije”, piše u predloženom amandmanu koji su podneli članovi srpske delegacije.

U tekstu o kojem će se razgovarati amandmanom 14, predlaže da piše da se Kosovo pozove u članstvo „čim budu sprovedeni svi članovi Briselskog i Ohridskog sporazuma, uključujući i osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom“.

Podsetimo, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao je danas, da veruje da bi zbog napora Francuske, moglo doći 16. maja do odlaganja odluke o prijemu Kosova u Savet Evrope na zasedanju Komiteta ministara.

U jednom od amandmana, pod brojem dva, traži se i brisanje trećeg pasusa preporuke u kojem se navodi: ”Skupština priznaje napredak koji je Kosovo postiglo u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava i pohvaljuje napredak koji je napravila sadašnja vlada, uključujući u pogledu borbe protiv korupcije i građanskog partnerstva za istopolne parove”.

Dok se amandmanom pod brojem tri traži zamena paragrafa.

Pa umesto ovog u kojem piše: “Skupština smatra da aspiracije Kosova da se pridruži Savetu Evrope treba da naiđu na pozitivan odgovor. Članstvo bi dovelo do jačanja standarda ljudskih prava obezbeđivanjem pristupa Evropskom sudu za ljudska prava svima koji su pod jurisdikcijom Kosova. To bi takođe omogućilo Savetu Evrope da ima veći nadzor nad domaćim dešavanjima i da upotrebi sve instrumente koji su mu na raspolaganju da doprinese konsolidaciji demokratije i vladavine prava. Štaviše, članstvo u Savetu Evrope predstavljalo bi prekretnicu u procesu evropskih integracija Kosova”, traži se paragraf u kojem bi pisalo: ““Skupština smatra da težnje Kosova da se pridruži Savetu Evrope ne bi trebalo da naiđu na pozitivan odgovor. Članstvo bi dovelo do daljeg progona i nekažnjivosti, jer mnogi posebno etnički motivisani zločini ostaju nekažnjeni. To bi takođe omogućilo Savetu Evrope da da ima veći nadzor nad domaćim dešavanjima i da primeni sve instrumente koji su mu na raspolaganju da doprinese konsolidaciji demokratije i vladavine prava. one koje se odnose na dijalog Beograda i Prištine, i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine“.

Umesto paragrafa šest u kojem piše:”Članstvo Kosova u Savetu Evrope predstavljalo bi kulminaciju dijaloga koji se razvijao u periodu od dve decenije, ali ga ni na koji način ne bi trebalo posmatrati kao kraj procesa. Naprotiv, članstvo bi trebalo da katalizuje zamah za Kosovo da nastavi da ostvaruje napredak u jačanju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava i da se bavi otvorenim izazovima i pitanjima koja izazivaju zabrinutost”, amandmanom četiri se traži da piše:”Potencijalno članstvo Kosova u Savetu Evrope predstavljalo bi kulminaciju kršenja osnovnih pravila i principa međunarodnog prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje Povelje Ujedinjenih nacija. Članstvo u Savetu Evrope bi se razumelo kao negacija svih tih principa“.

Podsetimo, danas je počelo prolećno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koje će trajati do 19. aprila. Na dnevnom redu sutra je zahtev Kosova za prijem u ovu međunarodnu organizaciju.

Kompletan tekst sa amandmanima možete pogledati na ovom linku.