Društvo

Održana druga sednica Saveta Srbije za suzbijanje nasilja u porodici

Foto: Maja POpović/skrinšot YT

Foto: Maja POpović/skrinšot YT

Savet za suzbijanje nasilja u porodici kojeg je formirala Vlada Srbije. i Ministarstvo pravde sačinili su Opšti protokol o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Sada je potrebno da svaka institucija usvoji svoj protokol o postupanju - rečeno je na Drugoj sednici Saveta kojoj je predsedavala ministarka pravde Maja Popović.

Popović je navela da Opšti protokol detaljnije razrađuje zakonske obaveze državnih organa i ustanova o otkrivanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtavama nasilja, i kao takav bazira se prvenstveno na modelu multisektorske saradnje.

"Posebne protokole sada imaju obavezu da donesu ona ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi porodično-pravne zaštite, socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova i zdravlja, i putem posebnih protokola biće detaljnije uređeni načini postupanja nadležnih organa i ustanova u okviru pojedinih sektora", rekla je Popović.

Ministarka pravde je ocenila da je donošenjem Opšteg protokola ispunjen zajednički cilj, a to je na prvom mestu efikasno sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici, sa posebnim akcentom na zaštitu žrtava nasilja i njihov brži oporavak, osnaživanje i osamostaljivanje.