Politika

Brnabić odgovorila na zahteve opozicije: Prihvatam predloge, osim jednog

Foto: skrinšot YT

Foto: skrinšot YT

Predsednica Skupština Srbije Ana Brnabić odgovorila je svim poslaničkim grupama na predloge u vezi s izborima, navodeći da prihvata sve osim jednog, a koji se tiče odlaganja izbora u Beogradu. Pozvala je na novi razgovor u sredu, 17. aprila.

Brnabić je u odgovoru navela da prihvata sve predloge, osim onog koji se tiče odlaganja izbora u Beogradu i koji je, kako je navela, suprotan Ustavu Republike Srbije.

Ona je istakla da ne može da se prihvati da se odlože izbori u Beogradu koji su zakazani u skladu sa zakonom za 2. jun, što znači da izbori u Beogradu ne mogu biti spojeni sa lokalnim izborima.

Brnabić je navela da želi iskreno da zahvali svim poslaničkim grupama, strankama koje u ovom trenutku nemaju oformljene poslaničke grupe, kao i organizacijama civilnog društva, a koje su joj u petak, 12. aprila, dostavile svoje predloge o tome kako da na efikasan, transparentan i inkluzivan način nastavimo primenu svih preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kao i predloge za članove i način formiranja i rada Komisije za vršenje uvida, revizije i kontrole Jedinstvenog biračkog spiska (JBS).

Brnabić je dodala da se predlozi mogu kategorizovati u pet ključnih tema.

1. Da Narodna skupština Republike Srbije (NSRS) formira radno telo (predlog poslaničkih grupa u okviru koalicije „Srbija protiv nasilja“) ili Komisiju za praćenje implementacije preporuka ODIHR (predlog SDA i PDD), koje bi činili narodni poslanici vlasti, opozicije i predstavnici civilnog društva (svaka poslanička grupa imenuje po jednog člana, organizacije civilnog društva – CRTA, CeSID i Transparentnost Srbija, imenuju po jednog predstavnika, s tim što dodatno moramo voditi računa o adekvatnom predstavljanju nacionalnih manjina).

Zadatak radnog tela bi bio da izradi predloge zakona kojima se ispunjavaju sve preporuke ODIHR, a posebno preporuke br. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19 i 21 iz finalnog izveštaja ODIHR.

To posebno uključuje, ali nije ograničeno na izradu predloga za izmenu i dopunu: Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o JBS, Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakona o Ustavnom sudu.

Brnabić je istakla da je važno napomenuti da su, dodatno, određene poslaničke grupe, a posebno organizacije civilnog društva (CRTA, CeSID i Transparentnost Srbija) skrenule pažnju u svojim predlozima, da se ovo radno telo mora baviti svim preporukama ODIHR koje nisu primenjene, ili nisu u potpunosti primenjene, kako onim iz Finalnog izveštaja nakon izbora održanih u decembru 2023. godine, tako i iz svih ranijih izveštaja.

„S obzirom da se sve poslaničke grupe koje su se izjasnile (Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Mi glas iz naroda, PS, NSS, USS i druge) slažu da preporuke ODIHR u prinicipu treba primeniti (mada su neke protiv određenih preporuka, kao npr. preporuke br. 11 – da se razmotri uklanjanje ograničenja u pogledu davanja potpisa podrške za više od jedne izborne liste, a što je iznela poslanička grupa Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije), jasno želim da kažem da se ovaj predlog prihvata i da, na sledećem sastanku, nadležna Služba NSRS treba da predstavi konkretan predlog za osnivanje ovog radnog tela, njegovu ulogu, način rada, ciljeve, članove i metodologiju rada, a da će se radno telo baviti i prethodnim preporukama ODIHR koje nisu uopšte ili u potpunosti primenjene“, navela je ona.

2. Određene poslaničke grupe (grupisane oko koalicije „Srbija protiv nasilja“), kao i organizacije civilnog društva (CeSID), predložile su da se izmene relevantni zakoni tako da se promene u evidenciji prebivališta evidentiraju u JBS nakon 12 meseci (predlog grupacije „Srbija protiv nasilja“), odnosno 6 meseci (predlog CeSID), nakon promene prebivališta u cilju uspostavljanja poverenja građana u tačnost biračkog spiska.

„Iako ostale poslaničke grupe nisu iznele ovo kao predlog, niti su se do sada po ovom predlogu izjašnjavale, razumevajući intenciju i logiku iza ovakvog predloga, želim da naglasim da je moj predlog da se ovo prihvati, a da se u razgovoru definiše da li je prihvatljiv rok 6 ili 12 meseci, a u skladi sa najboljom međunarodnom praksom i preporukama i mišljenjem relevantnih organizacija i institucija, kao što je Venecijalnska komisija“, istakla je Brnabić.