Društvo

Građani predložili teme za edukaciju na Nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja nad decom

FOTO: Pexels

FOTO: Pexels

Više od 23.000 građana je za samo sedam dana dostavilo predloge na Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ na teme obuka u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja nad decom, saopštila je danas Vlada Srbije.

Na toj platformi postavljen je Upitnik kako bi građani ocenili dostupne programe i predložili teme za predstojeće edukacije radi unapređenja kvaliteta edukativnih programa usmerenih na prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu.

„Prva grupa pitanja u Upitniku odnosi se na prethodna iskustva korisnika koji su učestvovali u obukama i njihovo ocenjivanje, dok je u drugom delu građanima omogućeno da podnose konkretne predloge za nove teme u vezi sa zaštitom od nasilja, diskriminacijom i drugim oblicima rizičnog ponašanja, kako bi rad platforme bio uspešniji i kvalitetniji“, stoji u saopštenju.

Na platformi je postavljeno 17 obuka na temu vršnjačkog, digitalnog i porodičnog nasilja a obrađene su i teme mladi i psihoaktivne supstance i zaštita dece sa smetnjama u razvoju.

„Na platformi je takođe omogućena onlajn prijava nasilja putem formulara, kao i mogućnost da se lično prati tok i rešavanje pojedinačnog slučaja na osnovu dodeljenog broja prijave i PIN-a“, dodaje se u saopštenju.

Platforma je uspostavljena na inicijativu Vlade Srbije i uz podršku Kancelarije za IT i eUpravu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva.