Društvo

Za podzemne kontejnere 5,9 miliona dinara

Foto/T.S. delovi podzemnih kontejnera

Foto/T.S. delovi podzemnih kontejnera

Firmi Eco signal dodeljen je ugovor za nabavku i ugradnju kontejnera na lokacijama u Požarevcu.

JKP Komunalne službe kupilo je osam novih podzemnih kontejnera za prihvat komunalnog otpada. Na javnu nabavku pristigla je samo ponuda firme Eco signal.

Ova firma ugradiće osam novih kontejnera po ceni od 5.992.000,00 sa porezom na dodatu vrednost,  što je za osam hiljada manje od procenjene vrednosti javne nabavke.

Ugradiće se osam novih podzemnih kontejnera odnosno kućište kontejnera, vreće za odlaganje otpada i gazište. Pražnjenje vreće vrši se podizanjem celog sklopa dizalicom.

Podsetimo, prvi podzemni kontejneri postavljeni su sredinom 2022. godine. Najpre su postavljani na lokacijama gde je dobijeno najviše pritužbi građana, prva od njih bila je ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske.

Podzemni kontejneri po svom kapacitetu zamenjuju tri klasična kontejnera od 1,1m3. Ne ispuštaju neprijatne mirise, mehanički su zatvoreni što sprečava ulazak životinja i ljudi. Za Požarevac je karakteristična košava, a uvođenjem novog sistema biće sprečeno raznošenje smeća po okolini”, rekao je ranije direktor JKP "Komunalne službe", Marko Marjanović.

Do sada se dešavalo da građani pored kontejnera, ostavljaju kauče i kabasti otpad.

Na nekim lokacijama još uvek nema podzemnih kontejnera, kritično je po pitanju količine smeća, jer u običnim nema dovoljno mesta.