Društvo

Cenzolovka: REM pokušava da izbaci obavezu prikazivanja dečjeg, obrazovnog i kulturnog programa

FOTO: Envato elements ilustracija

FOTO: Envato elements ilustracija

Obaveza televizija da petinu njihovog sadržaja čine dečji, naučno-obrazovni, dokumentarni i kulturno-umetnički program nije predviđena nacrtom Pravilnika REM-a, koji je do petka na javnoj raspravi. U praksi, to znači da bi Pink ili Hepi mogli da, neopterećeni pravilnicima, po ceo dan emituju samo rijaliti, uz ono što oni zovu zabavnim i informativnim programom, piše Cenzolovka.

Iako su, prema dosadašnjim podzakonskim aktima, televizije a nacionalnom frekvencijom imale obavezu da petinu njihovog sadržaja čini takozvani kvalitetan program (naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i dečji program), ako bude usvojen novi nacrt Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge – ta obaveza više neće postojati.

Cenzolovka podseća da trenutno važeći pravilnik o toj oblasti kaže da se „kvalitetnim programom smatra program u kome naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni ili dečiji program, odnosno program za maloletnike, zajedno ili pojedinačno, čine više od 20 odsto ukupnog godišnje objavljenog programa”, a da u nacrtu novog Pravilnika – nema ni reči o tome.

Umesto kvalitetnog programa, nacrt novog Pravilnika pominje „raznovrsnost”, a ne bavi se posebno kvalitetom sadržaja.

Prema predloženom Pravilniku, televizije bi bile dužne da prikazuju više različitih vrsta programa, „kao npr. informativne, obrazovne, kulturne, naučne, sportske, zabavne i druge programske sadržaje”. Nije, kao ranije, određen minimum prikazivanja tzv. kvalitetnog programa, što praktično znači da televizije mogu i da ga ne prikazuju ili da to rade minimalno.

U praksi, to znači da bi TV Pink mogla po ceo dan da emituje samo rijaliti, zabavni i informativni program, bez obaveze da emituje naučni, dokumentarni ili dečji.

Uprkos tome što su izveštaji Regulatornog tela za elektronske medije (REM) pokazivali da televizije s dozvolom za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću ne prikazuju „kvalitetan program” u dovoljnoj meri (ili ga ne prikazuju uopšte), makar su podzakonski akti propisivali određene obaveze, na čije bi nepoštovanje neki Savet REM-a koji uvažava pravila mogao da reaguje.

Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavko Ćuruvija fondacije, kaže da, „ako se ovakav Pravilnik usvoji, na nacionalnim TV kanalima mogli bi se očekivati red propagande i red rijalitija”.

„Sami izveštaji REM-a, onda kada su objavljivani, konstatuju da su upravo ovi programi, koji praktično prestaju da budu obavezni, ranije emitovani u promilima. Umesto da zbog toga izriče mere i, na koncu, oduzme dozvole, REM sada ozakonjuje bezobzirno ponašanje televizija”, ukazuje Stevanović.

Na pitanje kako će REM ocenjivati šta je kvalitetan program, ako Pravilnik bude usvojen sa ovom izmenom, predsednica Saveta ovog tela Olivera Zekić poručila je novinarima Cenzolovke da „netrče pred rudu”:

„Polako. Javna rasprava je tu da se nešto i promeni”, kazala je Zekić.

A o tome zašto se REM odlučio da izbaci deo o kvalitetnom programu, kratko odgovara: „Pročitajte najgori Zakon o elektronskim medijima, pa će vam biti jasno. Svakako će morati da se menja.”