Društvo

Jovanović: Preko 70.000 žrtava godišnje zbog zagađenja vazduha

Fotografiju poslao Marko J.

Fotografiju poslao Marko J.

U Braničevskom okrugu i u Smederevu, zagađenje vazduha predstavlja ozbiljan problem koji neposredno utiče na kvalitet života građana. Kako bismo razumeli stvarne razmere ovog problema, razgovarali smo sa Milenkom Jovanovićem, bivšim načelnikom Agencije za zaštitu životne sredine. Jovanović nam je pružio uvid u izazove s kojima se suočava Srbija u borbi protiv aerozagađenja.

,,Sudbina građana koji udišu vazduh ovakav kakav je, kvalitet koji imaju, je u celoj Srbiji veoma sličana" kaže Jovanović i dodaje da je to zbog vlasti. 

Foto:M.V.

Prema Jovanoviću, problem ne leži u nedostatku tehnoloških rešenja, već u nedostatku političke volje i adekvatnog upravljanja.

,,Kad to kažem, sigurno da vlast niti zagađuje lično, niti želi to da se desi. Ali, nemaju odgovarajući pristup tome, nemaju političku volju, nemaju znanje, nemaju partijsko odobrenje i nemaju, naravno, ni sve informacije koje su neophodne da bi se upravljalo adekvatno u procesu upravljanja kvaliteta vazduha" ističe on.

U Srbiji, zvanično prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, preko 70.000 ljudi prevremeno umre svake godine zbog zagrađenog vazuha.

,,Uz ovu informaciju nisu ubrajani gradovi poput Prokuplja, Prijepolja, Priboj, Bajina Bašta, veliki deo Vojvodine bez obzira što imaju Košavu, kao što je dole na jugu kod Vadičinog Hana…. Znači sve su to stvari za koje nema dovoljno informacija, ali one su nesporne, i takođe se ne čini ono što treba'' dodaje Jovanović.

Razgovarajući o lokalnim izazovima, Jovanović naglašava kako su emisije iz Kostolca i Smedereva posebno problematične.

,,To što izlazi crni dim iz Elektrane kod Kostolca i plus što je vazdušnom linijom blizu Železara u Smederevu, to je veliki lokalni problem".

On navodi da su podaci o emisijama javno dostupni, ali pita se o efikasnosti nadzora i sankcionisanja prekoračenja dozvoljenih vrednosti.

,,Emisije se mogu naći, čak ko malo se razume i na sajtu agencija. To su javno dostupni podaci, a da li su emisije u dozvoljenim granicama? Pa ne znamo ni koliko je podneto krivičnih prijava? Pa naravno da i to ne znamo", kaže Jovanović.

Pre nekoliko godina tadašnja ministarka, gospođa Mihajlović, je na intervenciju građana i velike buke u vezi aerozagađenja pustila pogon za odsumporavanje u Kostolcu. 

Da li to nekome nešto znači da je postojao pogon, a da nije bio pušten? 

Jovanović objašnjava da je to kao da bolnica ima rengen ili skener i imate bolesnike u toj bolnici , a vi to ne koristite.

Jovanović navodi da je relativno blizu našeg okruga i Svilajnac, TE Morava, koja je zvanično završila sa radom prema svim međunarodno potpisanim sporazumima zbog energenta.

,,Ne da se ne dograđuje, ne da se ne vrši neko odsumporavanje nego prosto je došla do kraja svoga eksploatacionog perioda i ona i dalje radi. Znači nešto što ne sme da radi zbog takve produkcije aerozagađenja, to i dalje radi, a posledice su nula'', navodi Milenko. 

Milenko se osvrnuo da u Požarevcu postoji sjajna stanica za merenje zagađenja vazduha.

,,Zašto ona nije dostupna onlajn, da vide svi u Srbiji u realnom vremenu? Znači to kriće ima neki razlog. Razlog koji god da je, nije ispunjen dogovor. Godinu i po dana se čekalo na puštenje te stanice. To je takođe za krivičnu odgovornost da nemate informaciju o nivou aerozagađenja, a imate odličan uređaj koji to može da pokaže. Ako pokažete kakvo je aerozagađenje, vi morate da preduzete mere, ukoliko je vazduh lošeg kvaliteta'', navodi Jovanović.

Vlada Srbije je pre 11 meseci, usvojila zaključak da se uvede indeks kojim će se konačno prikazivati zagađenje u realnom vremenu. Do danas to nije urađeno. 

,,Ovo ugrožava građane, pre svega, decu. Da li je nekome bitno što će neko tamo otići na lečenje, neko što će prevremeno umeti, kada za to niko ne odgovara. Isto tako ako jedan lekar odbije u bolnici da primi bolestnika i on izgubi život, siguran sam da bi se, ako se za to sazna, digla velika, što bi rekli mlađi, frka oko toga. A ovde ćuimo.''

U svetlu svega iznetog, jasno je da borba protiv zagađenja vazduha predstavlja izazov koji zahteva odlučnije i transparentnije delovanje. Mora se prepoznati urgentnost problema i preduzeti konkretni koraci koji ne samo da će informisati javnost, već i smanjiti emisije štetnih materija. Odgovornost leži ne samo na institucijama, već i na svakom pojedincu da bude svestan i aktivan u zaštiti svoje životne sredine.

Zaštita kvaliteta vazduha nije samo pitanje ekološke nego i osnovne ljudske pravde. Sa adekvatnom voljom i resursima, moguće je napraviti značajne korake ka čistijem i zdravijem okruženju za sve nas.