Društvo

U planu uređenje školskog dvorišta sa novim igralištem

Osnovna škola Vuk Karadžić u Požarevcu planira da uredi školsko dvorište. Raspisana je javna nabavka za radove i nabavku materijala.

Stari dečiji rekviziti u školskom dvorištu biće uklonjeni, postaviće se behaton ploče i tartan podloga za novo dečije igralište. Planira se i uređenje prostora oko česme u dvorištu, biće ugrađene pločice. 

Od opreme za mobilijar, Između ostalog, planira se ugradnja LED reflektora, drvenih klupa, penjalice, ljuljaške, klackalice i nabavka i montaža metalnih golova za mali fudbal sa mrežicom, ugradnja mrežice za koš kao i reparacija košarkaške konstrukcije, navodi se u tehničkoj specifikaciji. 

Procenjena vrednost javne nabavke je 4.166.655,83 bez PDV-a, a rok za slanje ponuda je do 28. maja.