Moj grad

Grad raspisao konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova za nezaposlena lica

FOTO: R. Momirović/Boom93

FOTO: R. Momirović/Boom93

Grad Smederevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2024. godini, objavljeno je na sajtu Grada Smedereva.

Kako se navodi u Konkursu, program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe.

Poslodavac - izvođač javnog rada sa sedištem na teritoriji Grada Smedereva, može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko, u skladu sa Lokalnim akcionim planom uključi nezaposlena lica iz sledećih kategorija:

1. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, 
2. Romi,
3. lica bez završene srednje škole,  
4. lica koja posao traže duže od 12 meseci, 
5. osobe sa invaliditetom
6. žene.

Prioritet za uključivanje u meru imaju lica iz navedenih kategorija koja se prvi put angažuju na javnim radovima.

Na javnim radovima se radno angažuje najmanje ti nezaposlena lica, a na javnim radovima za osobe sa invaliditetom najmanje jedno nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca.

Kako se dalje navodi u Konkursu, javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima održavanja i zaštite životne sredine i prirode, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:  

isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 35.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada; 
 
naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od: 
- 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 
- 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, 
- 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca; 
 
naknadu troškova obuke.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre. 

Rok za prijavu je 31. maj 2024. godine.

Više informacija možete pronaći na LINKU