Moj grad

Za projekte za realizaciju mera i aktivnosti Strategije razvoja socijalne zaštite opredeljeno 1,7 miliona dinara

Foto: Boom93/Jovana Dedić Marković

Foto: Boom93/Jovana Dedić Marković

Komisija za izbor projekata za realizaciju mera i aktivnosti Strategije razvoja socijalne zaštite Grada Smedereva raspisala je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za realizaciju mera i aktivnosti navedene Strategije.

Ukupni iznos sredstava za ovu namenu je 1.700.000 dinara.

Kako se navodi u tekstu Javnog konkursa, projekti za realizaciju mera i aktivnosti Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva koji će se u 2024. godini finansirati i sufinansirati jesu sledeći:

  1. Razvijanje međugeneracijske solidarnosti, saradnje i promocije volonterizma u podršci socijalno osetljivim grupama (500.000 dinara),
  2. Mere prevencije i zaštite starijih lica od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe (500.000 dinara),
  3. Podrška porodicama u riziku od izdvajanja dece (500.00 dinara) i 
  4. Senzibilizacija lokalne zajednice o potrebama i problemima ranjivih grupa: Nosioci te aktivnosti su organizacije civilnog društva i ustanove socijalne zaštite (200.000 dinara).

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja i organizacije socijalno-humanitarnog karaktera koja ispunjavaju sledeće uslove:

- imaju sedište na području grada Smedereva, osnovane su da deluju na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave
odnosno teritoriji Republike Srbije i registrovane su u skladu sa Zakonom o udruženjima, odnosno ispunjavaju kriterijume propisane
zakonima, podzakonskim aktima koji regulišu oblasti iz kojih se Javni konkurs raspisuje;
- nisu u postupku likvidacije ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
- opravdali su sredstva koja su im u prethodnim godinama dodeljena iz budžeta
Grada po bilo kom osnovu i
- predloženim projektom daju doprinos u oblasti razvoja socijalne zaštite. 

Rok za prijavu na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na zvaničnom sajtu Grada (www.smederevo.ls.gov.rs) i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva. Na sajtu Grada Javni konkurs objavljen je juče, 16. maja.

Više informacija o kriterijumima, načinu prijave i neophodnoj dokumentaciji pročitajte na sajtu Grada.