Moj grad

Ocenjivanje rada Opšte bolnice: U toku Dani akreditacije

FOTO: Boom93/N.Stojićević

FOTO: Boom93/N.Stojićević

U Opštoj bolnici u Požarevcu od nedelje do srede održavaju se dani akreditacije.

Ovu zdravstvenu ustanovu obišli su predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, koji će nakon posete i razgovora sa rukovodstvom doneti odluku o akreditaciji.

Danas je u ovoj zdravstvenoj ustanovi održan sastanak predstavnika Agencije sa rukovodstvom bolnice, kao i direktorima drugih zdravstvenih ustanova u gradu, kao i javnih preduzeća koja sarađuju sa ovom zdravstvenom ustanovom.

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Razgovarano je o saradnjih ovih institucija sa Opštom bolnicom i njenim menadžmentom, kao i o unapređenju iste.

Prema rečima direktora Doma zdravlja, Dejana Milenkovića, ova ustanova je uskopovezana sa Opštom bolnicom, budući da se pacijenti često šalju u bolnicu na dalje lečenje, a saradnja je produbljena brojnim zajedničkim projektima.

Direktori ostalih ustanova i preduzeća koji sarađuju sa Opštom bolnicom složili su se da je saradnja dolaskom novog menadžmenta unapređena, ali da ima dosta prostora da se ove ustanove bliže povežu i rade zajedno na zadovoljstvo građana.

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Ukoliko Opšta bolnica bude pozitivno ocenjena i akreditovana na određeni period, ovo će prema rečima direktora Draška Dačića biti prvi put da ova zdravstvena ustanova dobije pozitivnu akreditaciju.

Šta predstavlja akreditacija zdravstvenih ustanova?

Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.

Akreditacija obuhvata samoprocenu od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njihove efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka, vrši procenu rada zdravstvene ustanove. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.