Društvo

Menja se Krivični zakonik: Oštrije kazne za vozače, za oružje, nasilje u porodici, silovanje...

FOTO:Ilustracija/Pixabay

FOTO:Ilustracija/Pixabay

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika biće pooštrene kazne zatvora za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

To je izjavila ministarka pravde Maja Popović i dodala da su pooštravanje ovih sankcija inicirali roditelji dece nastradale na pešačkim prelazima i u saobraćaju.
 
"Očekujem da pooštravanje kazni utiče na savest i odgovornost vozača, kako bi se sačuvali životi pešaka, posebno najmlađih", rekla je ona za "Večernje novosti".
 
Dodala je da će u Krivičnom zakoniku biti propisana i dva nova krivična dela, a to su nesavesno držanje vatrenog oružja i obučavanje maloletnog lica za njegovo korišćenje. Biće znatno pooštrene i kazne za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava.
 
Predviđeno je da ako učinilac neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, razmenjuje ili drži vatreno oružje konvertibilno ili onesposobljeno, njegove delove, municiju, eksplozivne materije ili minsko-eksplozivna sredstva, biće kažnjen, pored novčane kazne, i zatvorom od jedne do osam godina, umesto sada propisane kazne od šest meseci do pet godina, navode Novosti.
 
Ako je u pitanju vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, minsko-eksplozivna sredstva ili sredstva na bazi eksplozivnih materija ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena ili držanje nije dozvoljeno građanima, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do 12 godina, umesto dosadašnjih jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Ako je predmet ovog dela veća količina oružja, municije ili sredstava ili su u pitanju oružje i sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do 15 godina, umesto dve do 12, a ko neovlašćeno nosi a ima odobrenje nadležnog organa, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
 
Posebne sankcije za napad na zaposlene u obrazovanju
 
Ministarka je navela i da će u cilju pojačane zaštite prosvetnih radnika biti propisano posebno delo kojim će se sankcionisati napad na zaposlene u obrazovanju. 
 
Izmenama će se uskladiti i odredbe KZ sa zakonodavstvom Evropske unije kada je u pitanju grupa krivičnih dela protiv životne sredine.
 
"Novosti" navode i da će biti pooštrene kazne za nasilje u porodici i grupu krivičnih dela protiv polne slobode. Kazne za nasilje u porodici će se kretati od pet godina, za osnovni oblik dela, do 10, ako je korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo kojim je moguće izazvati kod žrtve teške povrede ili narušavanje zdravlja.
 
Ako nastupi teška povreda ili se naruši zdravlje ili je zlostavljano maloletno lice, kazna je do 12 godina.
 
Novina je i da onaj ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je odredio sud dobija kaznu zatvora od šest meseci do pet godina, umesto dosadašnjih tri meseca do tri godine.
 
Doživotni zatvor za sve oblike dela protiv polne slobode
 
Kada je reč o grupi krivičnih dela protiv polne slobode, predloženo je da se može izreći doživotni zatvor za sve oblike krivičnih dela silovanje, obljuba nad nemoćnim osobama i detetom. Ako je u pitanju obljuba zloupotrebom položaja, planirane zatvorske kazne su od šest meseci do pet godina, umesto tri meseca do tri godine.
 
Ukoliko je kao posledica dela nastupila trudnoća, kazne su udvostručene, pa su umesto pola godine do pet godina predložene kazne od jedne do 10 godina.
 
Predloženim izmenama KZ predviđen je i veći stepen krivičnopravne zaštite novinara. Ministarka je rekla da će se pružiti pojačana krivičnopravna zaštita onima koji obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a imajući u vidu ispoljene pojavne oblike napada i ugrožavanja ovih osoba.
 
"Preciziraće se i proširiti kriminalna zona i kod već postojećih inkriminacija krivičnih dela prinude, ugrožavanja sigurnosti i sprečavanja štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa", navela je ona.