Ekonomija

Ko će organizovati službena putovanja za EXPO 2027: Usluga vredna 72 miliona dinara

Foto: Pixabay ilustracija (katyveldhorst)

Foto: Pixabay ilustracija (katyveldhorst)

Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. izabralo je Big Blue grupu iz Beograda za posredovanje u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, objavljeno je na Portalu javnih nabavki. Okvirni sporazum na dve godine biće zaključen na iznos od 60 miliona dinara bez PDV, odnosno 72 miliona dinara sa PDV.

Svoje ponude za ovaj posao sa preduzećem EXPO 2027 poslalo je više firmi: Miross iz Beograda, Grand turs iz Novog Sada, Big Blue grupa, zatim grupa ponuđača koju su činili: Royal turs Beograd i Tončev grupa iz Niša, piše N1.

Ponude preduzeća Miross, Grand tursa, Royal tursa i Tončev grupe, komisiija za nabavku je odbila kao – neprihvatljive.

Miross je, kako se navodi, odbijen jer nije bilo moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude, Grand turs je odbijen jer nije dokazao da ima ugovor sa osiguravajućom kućom za izdavanje međunarodnog putnog osiguranja.

Grupa ponuđača Royal-turs i Tončev grupa odbijeni su  iz razloga što član grupe Tončev grupa „nije dokazao da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, odnosno nije dokazao da ima važeću licencu za organizovanje turističkog putovanja – kategorija A sa polisom insolventnosti sa pokrićem od minimum 50.000 evra“.

Koji su bili uslovi

Usluga posredovanja u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu sa pratećim uslugama, preduzeću EXPO 2027 potrebna je za period od dve godine, stoji u objavi na Portalu javnih nabavki.

Preduzeće je od ponuđača tražilo da ispuni određene uslove, među kojima je i važeća dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke. Takođe, zahtevano je da je privredni subjekt član Međunarodne asocijacije za avio prevoz „IATA“- međunarodnog udruženja avio prevoznika i putničkih agencija za prodaju avio karata.

Zahtev je bio i da budući organizator službenih putovanja za preduzeće EXPO 2027 ima ugovor sa jednom osiguravajućom kućom za izdavanje međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja, kao i da „ima pristup i koristi najmanje dva od vodećih međunarodnih rezervacionih sistema za rezervaciju avio karata i to: Amadeus, Galileo, Sabre ili Vorldspan ili odgovarajuće“.

Uslovi su, između ostalih i da privredni subjekt ima zaključene ugovore sa najmanje tri globalna rezervaciona sistema za hotele u inostranstvu i to: Go Global, Rejthok, Izi Travel, Hotel beds, Bedsonlajn ili odgovarajuće, kao i da ima „minimum pet lica sa završenim GDS kursom (Amadeus, Galileo, Sabre, Vorldspan ili odgovarajuće), za međunarodnog putničkog agenta IATA 461 ili odgovarajuće“.