Moj grad

Poziv građanima da se prijave za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha

FOTO: Elements Envato ilustracija

FOTO: Elements Envato ilustracija

Gradsko veće Grada Smedereva raspisalo je Javni poziv za učešće građana u realizaciji mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji Grada Smedereva.

Grad će sufinansirati zamenu postojećih uređaja za grejanje (na mazut i ugalj) efikasnijim uređajima - kotlovima na pelet i kotlovima na gas.

Za nabavku kotlova na pelet Grad, zajedno sa nadležnim ministarstvom, dodeljuje ukupno 1.800.000 dinara. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000 dinara po prijavi za nabavku kotlova na pelet.

Za nabavku kotlova na gas Grad, zajedno sa nadležnim ministarstvom, dodeljuje ukupno 1.360000 dinara. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000 dinara po prijavi za nabavku kotlova na gas.

Podnosilac prijave za subvencije mora biti vlasnik objekta ili, ako nije vlasnik, mora imati prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i pisanu saglasnost vlasnika objekta.

Javni poziv biće otvoren do 25. juna 2024. godine u 15.30 časova.

Uslove, neophodnu dokumentaciju i detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pronaći na sajtu Grada Smedereva.

Mere smanjenja zagađenja vazduha predviđenje Pravilnikom o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji grada Smedereva sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave prodajom energetski efikasnijih grejnih tela, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su građani na teritoriji grada Smedereva.

Podsetimo, prethodno je bio raspisan Javni poziv za izbor privrednih subjekata koji će učestvovati u sprovođenju ovih mera.

Cilj sprovođenja mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Smedereva je smanjenje broja individualnih izvora koja koriste energente koji zagađuju vazduh na teritoriji grada Smedereva.