Društvo

Preliminarna lista: Ko nije primljen u vrtić

Na info tablama vrtića u gradu istaknute su preliminarne liste upisane dece i one koja nisu primljena. Na sajtu predškolske ustanove još uvek nema spiska, kako je najavljeno ranije.

 

Boom 93 obišao je predškolsku ustanovu “Ljubica Vrebalov”. Roditelji su pažljivo gledali spiskove kako bi saznali da li su im deca primljena u vrtić.

Prenosimo spisak dece koja nisu primljena.

Roditelji ili staratelji mogu da upute prigovor pisanim putem. Prigovori se predaju upravi PU “Ljubica Vrebalov“ Požarevac, u periodu od 31.05. - 07.06.2024.godine.

Prigovori roditelja/staratelja razmatraće se od 10.06.2024.-17.06.2024.godine.

Konačna lista upisane dece biće objavljena dana 21.06.2024.godine, na informativnim tablama svih objekata Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

 Prvi upisni rok za primljenu decu u celodnevni boravak  za radnu 2024/25.godinu  je svakog radnog dana od 24. juna do 10. jula 2024. godine u vremenu od 8h do 12h.

Drugi upisni rok za primljenu decu u celodnevni boravak za radnu 2024/25.godinu je svakog radnog dana od 15.08.-27.08.2024. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

 

Roditelji koji do 27.08.2024.godine sa Ustanovom ne zaključe ugovor o ostvarivanju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja deteta u celodnevnom boravku, smatraće se da su odustali od upisa deteta u radnoj 2024/25.godini.

Izuzetak su roditelji čija deca u periodu od 01.10.2024. do 28.02.2025.godine navršavaju godinu dana života, a koji su u obavezi da ugovor o ostvarivanju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja deteta u celodnevnom boravku zaključe  najkasnije 15 dana od dana kada je dete navršilo godinu dana života.