Društvo

Mala matura od 17. do 19. juna: Šta se polaže, kako se računaju bodovi i koliko ima mesta u srednjim školama?

Boom 93/Arhivska fotografija

Boom 93/Arhivska fotografija

Za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2024/2025. godinu, planirano je ukupno 72.522 mesta, dok osmi razred završava oko 65.000 đaka.

„U četvorogodišnjim obrazovnim profilima planirano je 57.312 mesta, što je 79,03 odsto od ukupnog broja. U trogodišnjim profilima ima 15.048 mesta, odnosno 20,75 odsto, a u dvogodišnjem trajanju 162 mesta, što je 0,22 odsto“, kažu za Danas u Ministarstvu prosvete.

U srednjem stručnom obrazovanju ima ukupno 54.810 mesta, odnosno 75,6 odsto od ukupnog broja.

U novoj školskoj godini planirano je 3.869 mesta za obrazovanje po dualnom modelu.

Za gimnazijsko obrazovanje je planirano 24,2 odsto mesta, odnosno moći će da se upiše 17.524 učenika.

Od ovog broja za specijalizovana gimnazijska odeljenja je predviđeno 3.132 mesta.

U umetničkim školama i odeljenjima ima 1.796 mesta, navode iz Ministarstva.

Kad se polaže mala matura?

Učenici osmog razreda polagaće malu maturu od 17. do 19. juna, od 9 do 11 časova.

Prvog dana, 17. juna đaci će raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije rešavaće zadatke iz matematike, dok će treći test iz predmeta po izboru rešavati 19. juna.

Portal Moja srednja škola i osnovne škole objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 21. juna do 8 časova, a nakon isteka rokova za prigovore konačni rezultati će biti poznati 24. juna do 8 časova.

Kako se utvrđuje redosled kandidata?

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu: uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole i rezultata koje su đaci postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Za đake koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovane obrazovne profile računa se i broj poena koji su osvojili na tom ispitu i on „vuče“ najveći broj bodova.

Po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda može se ostvariti najviše 100 poena, a za upis u četvorogodišnje srednje škole neophodno je najmanje 50 bodova.

Na završnom ispitu može da se osvoji najviše 40 bodova.

Bez greške urađeni testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike donose po 14 poena, a 12 bodova na trećem testu.

Ovo su bodovi koji se računaju pri upisu u srednje škole.

Međutim, svaki od testova završnog ispita nosi maksimalno po 20 poena, a da bi se izračunali poeni za upis potrebno je broj osvojenih bodova na testovima iz maternjeg jezika i matematike pomožiti sa koeficijentom 0,7, a iz trećeg testa sa 0,6.

Opšti uspeh se izračunava tako što se prosek ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri.

Po ovom osnovu učenik može da ima najviše 60 bodova.

Kako se računaju nagrade sa takmičenja?

Kada je reč o takmičenjima, prva nagrada na međunarodnom takmičenju koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola donosi dodatnih dvanaest bodova, druga nagrada 10, a treća osam, dok se za prvu nagradu na republičkom takmičenju dobija šest bodova, za drugu četiri, a za treću dva.

Kada je kandidat osvojio više nagrada na takmičenjima iz jednog predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Ako je osvojio više nagrada na takmičenjima, iz najviše dva predmeta mu se sabiraju mu se ostvareni rezultati.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang-liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Prve tri nagrade, u smislu konkursa, jesu nagrade koje odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu objavljenim na rang-listi.