Društvo

Koji se radovi očekuju u Čikošu

Pristiglo je sedam prijava za javnu nabavku koju je Grad Požarevac raspisao. Ugovor je dodeljen firmi iz Kostolca.

Firma “GRADNJA DOO” Kostolac saniraće krov i fasadu objekta u Čikošu, za iznos od  1.004.200,00 bez poreza. To je za oko 180 hiljada dinara manje od procenjene vrednosti javne nabavke.

Radiće samostalno. Rok za izvođenje radova je 100 kalendarskih dana, garatni rok za ugrađeni materijal je godinu dana, a za izvedene radove dve godine.

Radovi uključuju demontažu horizontalnih i vertikalnih olučnih kanala,  fasadne stolarije i bravarije, postojeće tende i reklamnog panoa sa fasade objekta, kao i demontažu kompletnog krovnog pokrivača sa delom dotrajale drvene podkonstrukcije.

Potrebno je nabaviti drvenu građu i izraditi nedostajuće drvene podkonstrukcije u skladu sa predloženim izvođačkim detaljem odobrenim od strane nadzornog organa. U okviru radova uključena je i nabavka, montaža, ugradnja i povezivanje olučnih vertikala i horizontala pravougaonog poprečnog preseka. Olučne vertikale i horizontale izraditi u svemu po uzoru na postojeće olučne elemente na susednom objektu

U planu je malterisanje fasade u podužnom cementnom malteru na mestima prethodno uklonjenog oštećenog dela fasade. Debljina malterisanog sloja je 2cm.